Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl „Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių“ projekto
event 2017-06-01 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl „Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių“ projekto
Antradienį (2017 m. gegužės 30 d.) Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akademikas Eugenijus Jovaiša pristatė Seimui įvairias Mokslo ir studijų įstatymo pataisas bei „Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gaires“. Visiems pristatytiems projektams Seimas pritarė po pateikimo.

E. Jovaišos teigimu, svarbiausi, pateikimą praėję projektai, – Bendrojo ugdymo gairės ir universitetų valdymą reglamentuojančios pataisos, grąžinančios Senatams prarastas galias. Bendrojo ugdymo gairėmis siekiama inicijuoti ilgalaikės Valstybinės švietimo strategijos atnaujinimą, įvardinti esmines pokyčių sritis ir siekiamus rezultatus.

Bendrojo ugdymo gairių strateginis tikslas – sutelkti pedagogų ir visos mokyklos bendruomenės pastangas mokinio individualybei atsiskleisti ir pasiekti asmenybės brandos, suformuoti prielaidas sėkmingai profesinei karjerai bei atsakingai visuomeninei veiklai. Gairėse akcentuojamas siekis sudaryti lygiavertes kokybiško švietimo sąlygas visiems mokiniams pasiekti maksimalius jų galias atitinkančius ugdymosi rezultatus.

Kaip nurodoma Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių 4 straipsnyje, bendrojo ugdymo pokyčių siekiama penkiose srityse: ugdymo turinio, pedagogų rengimo ir karjeros, edukologijos srities mokslinių tyrimų, mokyklų strateginio valdymo ir bendrojo ugdymo finansavimo. Ugdymo turinio kaitai numatoma parengti naujas, į kompetencijų plėtotę orientuotas, bendrojo ugdymo programas.
(Iš Seimo nario E. Jovaišos pranešimo: „Seimas balsavo už didesnes universitetų Senatų galias, trumpųjų studijų įteisinimą ir bendrojo ugdymo gaires“, 2017 m. gegužės 31 d. pranešimas žiniasklaidai)

Teikiamu projektu numatoma siūlyti Vyriausybei iki 2017 m. gruodžio 1 d. patvirtinti Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių įgyvendinimo priemonių planą.

Kviečiame švietimo bendruomenės narius susipažinti su projektu, teikti savo pastabas ir pasiūlymus.

„Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių“ projektas