Tinklalapio logotipas
Grįžti

Lietuvių kalbos mokytojus kviečiame į seminarą „Istorinės savimonės raiška XVI-XVII a. Lietuvos kultūroje ir literatūroje”
event 2015-02-09 domain Mokyklų tobulinimo centras

Lietuvių kalbos mokytojus kviečiame į seminarą „Istorinės savimonės raiška XVI-XVII a. Lietuvos kultūroje ir literatūroje”
Š.m. vasario 18 d. 13 val. 11-tų klasių lietuvių kalbos mokytojus kviečiame į seminarą pagilinti dalykinių žinių.

Istorinis pasakojimas šiandieną jungia su praeitimi ir padeda susivokti dabarties pasaulyje, t.y. padeda suprasti, kad pasaulis, jo tvarka, vertybės yra istoriškai sąlygotos. Tai labai svarbi nuostata – padėti mokiniui suprasti, jog mūsų pasaulis yra sukurtas istorijos, sukurtas protėvių. Tačiau ar to pakanka? Kyla ir kitų klausimų:

  •   Kokie pasakojimai šiandien mūsų vaikams, mūsų visuomenei atveria praeitį?
  •   Ar nederėtų daugiau dėmesio skirti toms vertybėms, kurios tikrovei kintant išlieka?
Seminaro dalyviai pagilins žinias apie istoriškai nutolusių epochų kultūrą, pasaulėvoką kaip itin svarbų kontekstą, leidžiantį adekvačiau suvokti senuosius tekstus ir taip padės savo mokiniams plėsti kultūrinį akiratį. Mokiniams tai padės geriau pasirengti rašyti rašinius.

Pirmojoje seminaro dalyje „Ankstyvųjų naujųjų laikų istorinė savimonė: krikščioniškosios vertybės“ aptariamas krikščionybės vaidmuo Europos ir Lietuvos ankstyvųjų naujųjų laikų kultūroje ir aiškinamasi, kaip krikščioniškosios vertybės daro įtaką Renesanso ir humanizmo istorinio pasakojimo principams. Nagrinėjama, kokie krikščioniškojo mentaliteto ženklai gali būti laikomi autentiškais XVI a. LDK raštijos kūrėjų savimonės aspektais. Šiuo požiūriu nagrinėjami programiniai 11 klasės autoriai: M. Husovianas, A. Kulvietis, M. Mažvydas, M. Daukša, A. Volanas.

Antrojoje programos dalyje „Renesansinė lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės kilmės samprata“ analizuojami ankstyviausi LDK istoriniai pasakojimai (Lietuvos metraščiai, J. Radvano „Radviliada“), aptariama juose fiksuojama lietuvių tautos ir valstybės kilmės samprata bei nagrinėjami šio istorinio pasakojimo retorikos aspektai, herojinės savimonės raiškos principai.

Mokymų metu vyks paskaita, teksto analizė (praktinės užduotys), diskusija.

Seminaro lektorė - prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėja, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja. Moksliniai interesai: XVI-XVIII a. Lietuvos literatūros istorija; Lietuvos renesanso, baroko, apšvietos kultūros istorija; lietuvių-italų kultūriniai ryšiai XVI-XVII a.; Reformacijos istorija. Mokslinės publikacijos: http://www.llti.lt/lt/dainora_pociute/ Dainora Pociūtė-Abukevičienė yra viena iš 11 klasei skirtos literatūros chrestomatijos autorių, dalyvavo keliuose mokyklos poreikiams skirtuose mokslo sklaidos projektuose, yra viena iš lietuvių literatūros olimpiados organizatorių, nuolat veda mokytojams mokymus.

Šis seminaras - trečiasis iš 4 seminarų ciklo „Istorinis pasakojimas lietuvių literatūroje” mokymų. Seminarų temos skirtingos, tad kviečiame dalyvauti ir tuos mokytojus, kurie nesudalyvavo ankstesniuose ciklo mokymuose. Seminarų lektoriai - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkai, siekiantys intensyvinti literatūrologijos mokslo sklaidą, pasidalins su mokytojais naujausiomis humanitarinių mokslų teorijomis ir jų taikymo metodais. Daugiau informacijos apie seminarų ciklą „Istorinis pasakojimas lietuvių literatūroje” - apraše.

Vieno seminaro kaina dalyviui - 30 € / 103,58 Lt (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba išankstiniu apmokėjimu).

Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.

Seminaras vyks Mokyklų tobulinimo centre, Vilniaus g.39, Vilnius.

Registracija vyksta INTERNETU ir tel.8 652  50995.

Mtc.lt