Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pasitarimas „Technologinio ugdymo aktualijos“ savivaldybių švietimo padalinių specialistams
event 2015-01-14 domain Ugdymo plėtotės centras

Pasitarimas „Technologinio ugdymo aktualijos“ savivaldybių švietimo padalinių specialistams
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Informuojame, kad 2015 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, siekdama įgyvendinti Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 (Žin., 2012, Nr. 61-3050) keliamus uždavinius švietimui, švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės Lietuvos švietimo koncepcijoje (patvirtintoje Lietuvos švietimo tarybos 1992 m. spalio 22 d.) iškeltas idėjas, Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatas, kartu su Ugdymo plėtotės centru organizuoja pasitarimą, skirtą technologiniam ugdymui.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Pasitarimas „Technologinio ugdymo aktualijos“ vyks Ugdymo plėtotės centro salėje (II a., 201 aud.), adresas: M. Katkaus g. 44, Vilnius. </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Maloniai kviečiame savivaldybių administracijų švietimo skyrių specialistus, atsakingus už technologijas, technologijų brandos egzamino įgyvendinimą, švietimo centrų atstovus, atsakingus už metodinę veiklą, dalyvauti pasitarime, skirtame bendradarbiavimo galimybėms ir technologinio ugdymo aktualijoms aptarti. Siekdami bendro susitarimo, prašytume technologijų metodinės veiklos kuratorius pasirengti trumpai pristatyti technologijų metodinio būrelio patirtį, pateikti aktualius klausimus, išsiaiškinti problemas. </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Dalyvių prašytume registruotis Ugdymo plėtotės centro svetainės rubrikoje Kvalifikacijos tobulinimas — Renginiai. Renginio pradžia – 10 val., numatoma trukmė – 6 akad. val. Renginys nemokamas. Pasitarimo dalyviams bus išduodamos pažymos, patvirtinančios dalyvavimą renginyje. Dalyvių kelionės išlaidos neapmokamos. </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><a href="http://www.ugdymas.upc.smm.lt/duomenys/index.php?r=1157"><img src="http://www.upc.smm.lt/images/register.gif" alt=""></a> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><a title=", " href="http://www.upc.smm.lt/naujienos/techno/aktualijos/Pasitarimo_programa_2015-01-22.doc">Pasitarimo programa</a> </p> <div class="author ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P">Alė Vilutienė,</p> <p class="ms-rteElement-P">Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė</p> </div> </div>