Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokymo(si) individualizacija – neišvengiama?!
event 2015-01-27 domain Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Mokymo(si) individualizacija – neišvengiama?!
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P" style="text-align:justify">​<strong>Arba 6 priežastys, kodėl tai daryti būtina</strong></p> <p class="ms-rteElement-P" style="text-align:justify">Ar girdėjote vaikus skundžiantis, kad pamokose – nuobodu ir neįdomu? Kad jie nenori mokytis, nes vadovėlių, ypač – senesnių – užduotyse kalbama ne jiems ir ne apie juos?</p> <p class="ms-rteElement-P" style="text-align:justify">Vienodos, monotoniškos pamokos, prie kurių pripratę vyresniosios kartos atstovai, laisvę mėgstančių  šiandieninių moksleivių neįkvepia.</p> <p class="ms-rteElement-P" style="text-align:justify">Pasak Almos Kernytės, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (LVJC) Neformaliojo švietimo ir mokymų skyriaus vadovės, pamokų turinį reikėtų pritaikyti prie šios dienos aktualijų – gyvenimo tempo, problemų, technologijų, taip pat prie kiekvieno vaiko individualybės, kitais žodžiais tariant – individualizuoti ugdymo procesą.</p> <p class="ms-rteElement-P" style="text-align:justify"><strong>6 priežastys, kodėl pokyčiai reikalingi:</strong></p> <p class="ms-rteElement-P" style="text-align:justify"><em>1. Pakito mokytojo vaidmuo</em></p> <p class="ms-rteElement-P">Pokyčiai visuomenėje vyksta labai greitai. Mokytojai nebėra tie vieninteliai ir neklystantys informacijos turėtojai bei skleidėjai, kurie vieninteliai žino visą tiesą. Jiems į pagalbą ateina internetas – Google, Youtube, socialiniai tinklai. Iš jų (mokytojų) tikimasi pagalbos atsirenkant informacijos gausoje tai, kas patikima, svarbu, vertinga, įdomu individualiai kiekvienam mokiniui.</p> <p class="ms-rteElement-P"><em>2. Skiriasi mokinių patirtis, pasiekimai</em></p> <p class="ms-rteElement-P">Sunkiai rastume du mokinius su panašia fizine, emocine, socialine branda, panašiais įgūdžiais ar pasiekimų lygiu. Kalbant apie domėjimosi sritis – dominuoja skirtingi intelektai: vieniems būdingas kalbinis intelektas su išvystytu jautrumu žodžių gausai, raiškai ir prasmėms, kitiems – racionalusis loginis-matematinis, judėjimą skatinantis kinestetinis ar socialinis bei personalinis, leidžiantis skirti žmonių nuotaikas, temperamentą, motyvaciją bei tinkamai į juos reaguoti.</p> <p class="ms-rteElement-P"><em>3. Nevienodi informacijos priėmimo būdai</em></p> <p class="ms-rteElement-P">Vieni vaikai geriausiai įsimena ir supranta informaciją skaitydami, kiti klausydami, stebėdami, gilindamiesi individualiai ar sprendimus ir atsakymus randa dirbant kartu su grupe. Jei mokytojas išdėsto pamoką, o vaikai nesupranta – nereikėtų skubėti kaltinti vaikų, o paieškoti įvairesnių informacijos pateikimo būdų. Skirtingi užduočių pateikimo būdai – galimybė padėti vaikams atrasti savo kelią, kuriuo geriausiai įsisavinama informacija. </p> <p class="ms-rteElement-P">Mokytojams derėtų labiau išnaudoti mokymąsi grupėse, suburiant bendraminčius, panašaus pasiekimų lygio ar kaip tik labai skirtingus gebėjimus turinčius vaikus. Dirbdami grupėje, vaikai gali mokytis vieni iš kitų; išnaudoti grupės stiprybes, ugdytis socialines kompetencijas.</p> <p class="ms-rteElement-P"><em>4. Skirtingi mokymosi poreikiai – domėjimosi sritys, motyvacija, siekiai</em></p> <p class="ms-rteElement-P">Kiekvienas vaikas, svajodamas apie savo ateitį, mato skirtingus dalykus – vieni trokšta tapti mokslininkais ir atradėjais, kiti – verslininkais, mokytojais, menininkais ar sportininkais. Individualiems vaiko poreikiams pritaikytas mokymo(si) turinys – galimybė bent iš dalies kontroliuoti savo mokymąsi – skatintų vaikų domėjimąsi bei motyvaciją tobulėti. Beje, tokiu atveju ir įvertinimas turėtų būti individualus, suteikiantis galimybę vaikui savo pasiekimus lyginti ne su kitų, o su savo paties augimu. Kiekvienas kylame, vystomės ir priimame informaciją savaip, todėl ir vertinimas turėtų padėti mokiniui sėkmingai mokytis ir išmokti. </p> <p class="ms-rteElement-P">Mokytojai galėtų padėti mokiniui ne tik mokytis, bet ir geriau pažinti save – suprasti savo stipriąsias puses – gabumus, gebėjimus, interesus, polinkius – ir atitinkamai juos tobulinti. Savo stipriųjų pusių pažinimas – būtina sąlyga asmeninėms ir socialinės kompetencijoms ugdyti(-s). </p> <p class="ms-rteElement-P"><em>5. Suderinami mokytojo ir mokinio lūkesčiai</em></p> <p class="ms-rteElement-P">Mokytojas, planuodamas pamoką, nusistato savo tikslus – ko jisai nori išmokyti. Tačiau ar atitinka tai mokinio suvokimą ir jo lūkesčius – taip ir lieka neaišku. Galbūt mokytojas mokomąją medžiagą ir pateikia teisingai, tačiau jeigu tai neatitinka mokinio suvokimo ar informacijos priėmimo stiliaus – lūkesčiai gali ir nepasiteisinti. </p> <p class="ms-rteElement-P"><em>6. Mokytojui suteikiamos galimybės pateikti pamoką / ugdymo turinį įvairiai ir kūrybiškai. </em></p> <p class="ms-rteElement-P">Juk galima paskaityti, parodyti skaidrėmis, išanalizuoti, leisti suvaidinti, paskatinti pačius mokinius atrasti atsakymus.</p> <p class="ms-rteElement-P">Jeigu gyvenimas mokykloje sukasi apie vaikus – jų pomėgius, jų gebėjimus, jų gyvenimą už klasės sienų – mokykloje jiems įdomu. Ugdymasis realiame kontekste aktyvina jų mąstymą ir taip pat didina motyvaciją siekti, tobulėti, patiems tapti atsakingais už savo gyvenimą.</p> <p class="ms-rteElement-P"><strong>DĖMESIO: </strong></p> <p class="ms-rteElement-P">daugiau apie diferencijavimą ir individualizavimą –  seminare </p> <p class="ms-rteElement-P"><span><a href="http://www.lvjc.lt/index.php?page=seminaru-kalendorius-2&amp;hl=lt_LT#Diferencijavimas%20ir%20individualizavimas%20pamokoje%20(visos%20dienos)"><span>Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje</span></a></span>, kuris kovo 12 dieną vyks Lietuvos vaikų ir jaunimo centre (Konstitucijos pr. 25, Vilniuje).</p> <p class="ms-rteElement-P">Daugiau informacijos:</p> <p class="ms-rteElement-P"><a href="http://www.lvjc.lt/">www.lvjc.lt</a> / Seminarai ir mokymai</p> </div>