Tinklalapio logotipas
Grįžti

bernardinai.lt: Mokymo(si) individualizacija – neišvengiama?! Arba 6 priežastys, kodėl tai daryti būtina
event 2015-01-30 domain Švietimo informacinių technologijų centras

bernardinai.lt: Mokymo(si) individualizacija – neišvengiama?! Arba 6 priežastys, kodėl tai daryti būtina
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div> <span>Ar girdėjote vaikus skundžiantis, kad pamokose – nuobodu ir neįdomu? Kad jie nenori mokytis, nes vadovėlių, ypač – senesnių – užduotyse kalbama ne jiems ir ne apie juos? </span>Vienodos, monotoniškos pamokos, prie kurių pripratę vyresniosios kartos atstovai, laisvę mėgstančių šiandieninių moksleivių neįkvepia.</div> <div> </div> <div>Pasak Almos Kernytės, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (LVJC) Neformaliojo švietimo ir mokymų skyriaus vadovės, pamokų turinį reikėtų pritaikyti prie šios dienos aktualijų – gyvenimo tempo, problemų, technologijų, taip pat prie kiekvieno vaiko individualybės, kitais žodžiais tariant – individualizuoti ugdymo procesą.</div> <div> <strong></strong> </div> <div><strong>6 priežastys, kodėl pokyčiai reikalingi:</strong></div> <div> <strong></strong> </div> <div><strong>1. Pakito mokytojo vaidmuo</strong></div> <div> </div> <div>Pokyčiai visuomenėje vyksta labai greitai. Mokytojai nebėra tie vieninteliai ir neklystantys informacijos turėtojai bei skleidėjai, kurie vieninteliai žino visą tiesą. Jiems į pagalbą ateina internetas – Google, Youtube, socialiniai tinklai. Iš jų (mokytojų) tikimasi pagalbos atsirenkant informacijos gausoje tai, kas patikima, svarbu, vertinga, įdomu individualiai kiekvienam mokiniui.</div> <div> <strong></strong> </div> <div><strong>2. Skiriasi mokinių patirtis, pasiekimai</strong></div> <div> </div> <div>Sunkiai rastume du mokinius su panašia fizine, emocine, socialine branda, panašiais įgūdžiais ar pasiekimų lygiu. Kalbant apie domėjimosi sritis – dominuoja skirtingi intelektai: vieniems būdingas kalbinis intelektas su išvystytu jautrumu žodžių gausai, raiškai ir prasmėms, kitiems – racionalusis loginis-matematinis, judėjimą skatinantis kinestetinis ar socialinis bei personalinis, leidžiantis skirti žmonių nuotaikas, temperamentą, motyvaciją bei tinkamai į juos reaguoti.</div> <div> <strong></strong> </div> <div><strong>3. Nevienodi informacijos priėmimo būdai</strong></div> <div>Vieni vaikai geriausiai įsimena ir supranta informaciją skaitydami, kiti klausydami, stebėdami, gilindamiesi individualiai ar sprendimus ir atsakymus randa dirbant kartu su grupe. Jei mokytojas išdėsto pamoką, o vaikai nesupranta – nereikėtų skubėti kaltinti vaikų, o paieškoti įvairesnių informacijos pateikimo būdų. Skirtingi užduočių pateikimo būdai – galimybė padėti vaikams atrasti savo kelią, kuriuo geriausiai įsisavinama informacija.</div> <div> </div> <div>Mokytojams derėtų labiau išnaudoti mokymąsi grupėse, suburiant bendraminčius, panašaus pasiekimų lygio ar kaip tik labai skirtingus gebėjimus turinčius vaikus. Dirbdami grupėje, vaikai gali mokytis vieni iš kitų; išnaudoti grupės stiprybes, ugdytis socialines kompetencijas.</div> <div> <strong></strong> </div> <div><strong>4. Skirtingi mokymosi poreikiai – domėjimosi sritys, motyvacija, siekiai</strong></div> <div> </div> <div>Kiekvienas vaikas, svajodamas apie savo ateitį, mato skirtingus dalykus – vieni trokšta tapti mokslininkais ir atradėjais, kiti – verslininkais, mokytojais, menininkais ar sportininkais. Individualiems vaiko poreikiams pritaikytas mokymo(si) turinys – galimybė bent iš dalies kontroliuoti savo mokymąsi – skatintų vaikų domėjimąsi bei motyvaciją tobulėti. Beje, tokiu atveju ir įvertinimas turėtų būti individualus, suteikiantis galimybę vaikui savo pasiekimus lyginti ne su kitų, o su savo paties augimu. Kiekvienas kylame, vystomės ir priimame informaciją savaip, todėl ir vertinimas turėtų padėti mokiniui sėkmingai mokytis ir išmokti.</div> <div> </div> <div>Mokytojai galėtų padėti mokiniui ne tik mokytis, bet ir geriau pažinti save – suprasti savo stipriąsias puses – gabumus, gebėjimus, interesus, polinkius – ir atitinkamai juos tobulinti. Savo stipriųjų pusių pažinimas – būtina sąlyga asmeninėms ir socialinės kompetencijoms ugdyti(-s).</div> <div> <strong></strong> </div> <div><strong>5. Suderinami mokytojo ir mokinio lūkesčiai</strong></div> <div> </div> <div>Mokytojas, planuodamas pamoką, nusistato savo tikslus – ko jisai nori išmokyti. Tačiau ar atitinka tai mokinio suvokimą ir jo lūkesčius – taip ir lieka neaišku. Galbūt mokytojas mokomąją medžiagą ir pateikia teisingai, tačiau jeigu tai neatitinka mokinio suvokimo ar informacijos priėmimo stiliaus – lūkesčiai gali ir nepasiteisinti.</div> <div> <strong></strong> </div> <div><strong>6. Mokytojui suteikiamos galimybės pateikti pamoką / ugdymo turinį įvairiai ir kūrybiškai.</strong></div> <div> </div> <div>Juk galima paskaityti, parodyti skaidrėmis, išanalizuoti, leisti suvaidinti, paskatinti pačius mokinius atrasti atsakymus.</div> <div> </div> <div>Jeigu gyvenimas mokykloje sukasi apie vaikus – jų pomėgius, jų gebėjimus, jų gyvenimą už klasės sienų – mokykloje jiems įdomu. Ugdymasis realiame kontekste aktyvina jų mąstymą ir taip pat didina motyvaciją siekti, tobulėti, patiems tapti atsakingais už savo gyvenimą.</div> <div> </div> <div>Parengta pagal www.lvjc.lt informaciją</div> <div> </div> <div> <a href="http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-01-29-mokymo-si-individualizacija-neisvengiama-arba-6-priezastys-kodel-tai-daryti-butina/126866"><img width="53" height="27" src="/naujienos/PublishingImages/Spaudos%20apzvalgos%20saltiniai/bernardinai.jpg" alt="" style="margin:5px"></a><br><br> </div> ​</div>