Tinklalapio logotipas
Grįžti

Akredituota britų tarptautinė mokykla „The Regent’s School“ Bankoke
event 2015-02-11 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Akredituota britų tarptautinė mokykla „The Regent’s School“ Bankoke
„The Regent’s School“- tai akredituota britų tarptautinė mokykla, kurią baigusieji sulaukė pasiūlymų iš žymiausių universitetų, tokių kaip Oksfordo/Kembridžo/LSE/„Imperial College“ ir Cornell/UCLA.
 
Stipendijų programa Nr. 1: 2 metai
 
2015 m. rugpjūčio mėn. – 2017 m. birželio mėn. akademiniams metams
 
Siekiant gauti tarptautinio bakalaureato (IB) diplomą, dviejų metų stipendijų programa yra skirta tiems, kuriems 2015 m. birželio mėn. iki vidurinės mokyklos baigimo dar būtų likę vieneri arba dveji metai.
 
Stipendijų programa Nr. 2: 4 metai
 
2015 m. rugpjūčio mėn. – 2019 m. birželio mėn. akademiniams metams
 
Ketverių metų stipendijų programa yra skirta tiems, kuriems 2015 m. birželio mėn. iki vidurinės mokyklos baigimo dar būtų likę treji arba ketveri metai.
 
Pirmi dveji metai yra skirti gauti Didžiosios Britanijos vidurinio ugdymo sertifikatą (IGCSE), o jei besimokančiojo rezultatai yra puikūs, mokiniui suteikiama papildoma dvejų metų stipendija tarptautinio bakalaureato (IB) diplomui įgyti.
 
 „The Regent’s School“ Bankoke skelbia apie galimybę įgyti aukščiausio lygio išsilavinimą angliškoje aplinkoje.
 
Programa Nr. 1: 2 metai. Atrinkti 10 klasę bebaigiantys ir turintys labai gerą pastarųjų dvejų mokslo metų pažymių vidurkį bei puikias jų mokyklų vadovų rekomendacijas mokiniai bus kviečiami teikti paraiškas gauti stipendijas dvejų metų studijoms pagal GC (Global Connect) programą ir įgyti Tarptautinio bakalaureato (IB) diplomą.
 
Programa Nr. 2: 4 metai. Atrinkti 8 klasę bebaigiantys ir turintys labai gerą pastarųjų dviejų mokslo metų pažymių vidurkį bei puikias jų mokyklų vadovų rekomendacijas mokiniai bus kviečiami teikti paraiškas gauti stipendijas ketverių metų studijoms (pirmi dveji metai - Didžiosios Britanijos vidurinio ugdymo sertifikatui (IGCSE), o kiti dveji metai – tarptautinio bakalaureato (IB) pagal tarptautinę programą (Global Connect Scholar Programme) diplomui įgyti.
 
Atrankos procesas susideda iš sudėtingo anglų kalbos ir matematikos testo. Atrinkti kandidatai bus kviečiami atvykti į pokalbį. Testas ir pokalbis vyks 2015 m. gegužės mėn.
 
Reikalavimus atitinkantiems kandidatams apie testą ir pokalbį bus pranešta iš anksto.
 
Galutiniai atrankos rezultatai bus paskelbti 2015 m. birželio mėn. pabaigoje.
 
Geriausiai įvertintieji gaus nuo 30% iki 100% stipendijos, skirtos tiek mokesčiui už mokslą, tiek ir apgyvendinimo išlaidoms. Konkurso būdu atrinkti kandidatai mokysis aukščiausio lygio tarptautinėje mokykloje Tailande – „The Regent‘s School“ Bankoko akademiniame miestelyje. Visas mokestis už apgyvendinimą yra apie 25 tūkst. JAV dolerių per metus, 30% - 100% stipendijos vertės atitinka 7,5 – 25 tūkst. JAV dolerių.
 
Visą informaciją apie mokesčius galima rasti www.regents.ac.th, paspaudus nuorodą „fees“ (mokesčiai). Atrinktiems stipendijos laimėtojams bus pateikta išsami informacija apie kiekvienu studijų lakotarpiu mokėtiną sumą.
 
Šiuo metu „The Regent‘s School“ Tailande mokosi daugiau nei 1 700 mokinių iš 52 šalių, o Bankoko akademiniame miestelyje yra apie 600 mokinių – tai sudaro apie 85 proc. visų mokyklos besimokančiųjų. Bankoko mokykla yra akredituota tarptautinių mokyklų tarybos (CIS). Absolventai, baigę šią mokyklą, yra priimami studijuoti Oxford, Cambridge, LSE, Imperial College, King’s College London, UCL ir kt. universitetuose Jungtinėje Karalystėje, taip pat Stanford, Wharton, UC-Berkeley universitetuose Jungtinėse Amerikos Valstijose.
 
Šiuo metu Bankoko akademiniame miestelyje yra apie 20 moksleivių iš Estijos, Lietuvos, Slovakijos, Armėnijos, Butano ir Afganistano, besimokančių pagal „Global Connect“ programą.
 
Stipendijas gavusieji mokiniai:
 
Turės unikalią galimybę mokytis akredituotoje tarptautinėje mokykloje, kurią baigusieji yra kviečiami studijuoti žinomuose pasaulio universitetuose (Oksford, Cambridge, LSE Didžiojoje Britanijoje Imperial College-London, Cornell ir UCLA).
 
Suvoks, kas yra „globali gyvenvietė“ („global village“) ir praplės savo pasaulėžiūrą.
 
Mėgausis saugiu gyvenimu tarptautiniame akademiniame miestelyje, nuostabioje tropinėje aplinkoje, kur įpatingas dėmesys skiriamas sveikai gyvensenai ir saugumui.
 
Įgis savarankiškumo, gyvendamas toli nuo namų.
 
Turės galimybę prisidėti prie savo gimtosios šalies ekonominio vystymosi.
 
Betarpiškai susipažins su Rytų Azijos ir Tailando kultūra (ir net pramoks tajų kalbos!).
 
Mokysis pagal Jungtinės Karalystės nacionalinę mokymo programą ir baigę mokyklą gaus IB diplomą, kuris yra vertinamas visame pasaulyje.
 
Patobulins savo anglų kalbos žinias.
 
Turės galimybę keliauti Tailande ir už jo ribų pagal „The Regent‘s School“ programas, tokias kaip „Round Square“ iniciatyva (www.roundsquare.org), FOBISSEA (www.fobissea.org) ir „Student Guild activities“ (studentų gildijos veikla).
 
Susipažins su mokiniais iš tarptautiškai orientuotų šeimų iš daugiau nei keturiasdešimties skirtingų šalių ir užmegs ryšius visam gyvenimui.
 
Padidins savo tolimesnio mokymosi galimybes gimtojoje šalyje arba užsienio šalių universitetuose.
 
Kas turėtų teikti paraiškas?

„The Regent‘s School“ mokyklos lygis yra aukštas ir tikimasi, kad jos mokiniai atitiks aukštesnius nei vidutiniai gerų Anglijos mokyklų standartai tiek akademiniu, tiek ir socialiniu požiūriu. Štai kodėl mūsų mokykla buvo atrinkta tapti unikalios organizacijos „Round Square“ (www.roundsquare.org), kuri jungia apie 100 žymių pasaulio mokyklų, pilnateise nare. Visos mokyklos, „Round Square“ nariai, yra pasiryžusios savo mokinius išugdyti taip, kad jie taptų įvairių sričių lyderiais. Taigi, mes skatiname teikti paraiškas tik tuos, kurie nori tapti visapusiškomis asmenybėmis, kurie gerai mokosi (t.y. yra tarp klasės 10% geriausiai anglų kalbą ir dar bent vieną pagrindinį dalyką besimokančių mokinių) ir turi bendravimo įgūdžių, o taip pat tuos, kurie domisi užklasine veikla (muzika, sportas, bendruomeninė veikla ir pan.). Be to, iš mokinių yra tikimasi, kad jie savo elgesiu bus pavyzdžiu kitiems.
 
Paraiškos yra laukiamos iš mokinių, atitinkančių šiuos reikalavimus:
 
Gimimo data:
Programa Nr. 1: 2 metai (IB). Asmenys, kurie yra gimę iki 1999 m. rugsėjo 1 d. ir kuriems po 2015 m. birželio mėn. iki vidurinės mokyklos baigimo dar bus likę vieneri arba dveji metai.
 
Programa Nr. 2: 4 metai (IGCSE ir IB). Asmenys, kurie yra gimę iki 2001 m. rugsėjo 1d. ir kuriems po 2015 m. birželio mėn. iki vidurinės mokyklos baigimo dar bus likę treji arba ketveri metai.
 
Labai geras mokymasis (paskutinių dviejų mokslo metų) ir tai pagrindžiantis rekomendacinis mokyklos direktoriaus laiškas.
 
Olimpiadų nugalėtojams teikiama pirmenybė.
 
Puikios rašytinės ir šnekamosios anglų kalbos žinios (anglų kalbos lygis nustatomas testo ir pokalbių metu).
 
Puikūs bendravimo įgūdžiai ir socialinės kompetencijos.
 
Stiprus noras tapti puikiu pavyzdžiu kitiems.
 
Sugebėjimai muzikoje, sporte ar vaidyboje (naudinga).
 
Gerai išmanantys „Round Square“ filosofiją.
 
Kaip teikti paraiškas?
 
Paraiškas teikti iki 2015 m. balandžio 15 d.
 
1-as žingsnis: Užpildykite paraišką internete (ją rasite adresu www.regents.ac.th/scholarship). Jūsų paraiška nebus priimta neužpildžius 5.1 ir 5.2 punktų.
 
2-as žingsnis: Paprašykite, kad jūsų mokyklos vadovas atsiųstų elektroninį laišką adresu chairman@regents.ac.th, patvirtinantį jūsų mokymosi pažangumą, t.y. kad esate tarp 10% geriausiai besimokančiųjų matematikos ir anglų kalbos pamokose. Mes susisieksime su jūsų mokyklos vadovu, kad įsitikintume, ar jūs taip pat turite puikius bendravimo įgūdžius bei esate geru pavyzdžiu kitiems.
 
3-as žingsnis: Testas ir pokalbis bus organizuojamas 2015 m. gegužės mėn.
 
Daugiau informacijos apie „The Regent‘s School“ rasite interneto svetainėje www.regents.ac.th
 
Jeigu pageidaujate gauti papildomos informacijos apie konkursą, kreipkitės į mane el. pašto adresu chairman@regents.ac.th arba į GC programos vadovą el. pašto adresu GCmanager@regents.ac.th
 
 
 
Dr.Virachai Techavijit
„The Regent’s School“ steigėjas ir pirmininkas
www.regents.ac.th
     
Estijos garbės konsulas Tailande
   
           
Pastaba A:
 
* Išlaikius IGCSE egzaminus, stipendija, studijuoti Tarptautinio bakalaureato programą (IB), yra skiriama:
 
10 A arba A (IGCSE) skiriama 100% stipendija mokesčiui už mokslą ir apgyvendinimui;
9 A arba A skiriama 90% ir t. t., 1 A arba A skiriama 10%.
 
 
Pastaba B:
 
* IB Diplomo programa (www.ibo.org) yra dvejų metų kursas, po kurio yra laikomi egzaminai. IB diplomas suteikia galimybę stoti į universitetus daugelyje šalių bei galimybę studijuoti pagal 3 metų programas (laipsniui gauti) Jungtinėje Karalystėje be stojamojo egzamino ar SAT testo. Mūsų informacinio leidinio, kuriame išdėstyta kitų metų mokymosi programa ir siūlomi dalykai, elektroninę kopiją galite gauti parašę užklausą el. pašto adresu GCmanager@regents.ac.th 
 
* Tarptautinio bakalaureato (IB) Diplomo aukščiausias balas yra 42 taškai ir papildomi 3 taškai, gaunami už labai išsamų rašinį. Oxbridge ir Ivy League universitetai dažniausiai svarsto paraiškas, kurias pateikusieji gauna 38 ar daugiau taškų.
 
* Pastaraisiais metais mūsų mokyklos moksleiviai yra sulaukę daug pasiūlymų iš geriausių pasaulio universitetų: Oksford, Cmbridge, LSE, Imperial College, Whartono, UC-Berkeley, Standford. Tai tikrai yra nuostabus pasiekimas.