Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2015-02-12 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">​</span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0" lang="LT">2015 m. sausio mėn. – vasario mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai: </span><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="dpav"><span lang="LT"> </span></span></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <span class="dpav"><span lang="LT">„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1006313&amp;p_tr2=2">Dėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos modernizavimo ir Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. V-515 „Dėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span><span lang="LT"></span> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="dpav"><span lang="LT">„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1008003&amp;p_tr2=2">Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1094 „Dėl Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="dpav"><span lang="LT">„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1006325&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-38 „Dėl Gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="dpav"><span lang="LT">„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1009865&amp;p_tr2=2">Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-712 ,,Dėl Pagrindinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="dpav"><span lang="LT">„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1009269&amp;p_tr2=2">Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1266 „Dėl Asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="dpav"><span lang="LT">„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1006108&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-2487 „Dėl valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms“ pakeitimo</a>“.</span></span></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="dpav"><span lang="LT"> </span></span></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: Bendrieji dokumentai, Egzaminai.</span></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT"> </span></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą<span> <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx"><u><span>http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx</span></u></a></span></span></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT"> </span></div> <span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0" id="ms-rterangepaste-end"></span> </div>