Tinklalapio logotipas
Grįžti

Šiuolaikiška istorijos pamoka – keturios mažos sėkmingos pamokos paslaptys
event 2015-02-19 domain Mokyklų tobulinimo centras

Šiuolaikiška istorijos pamoka – keturios mažos sėkmingos pamokos paslaptys

Dauguma mokytojų, net ir patyrusių, ne visada atkreipia dėmesį į paprastas tiesas, vedančias į sėkmingą ugdymą: apie tinkamą mokinių patirties, metodų gausos ir įvairovės dermės, konteksto ir mokymo programos sąveiką. Seminaro metu bus analizuojama ši sąveika ir teikiamos rekomendacijos, kaip ją pasiekti. 

Mokymų metu seminaro dalyviai kartu su lektoriumi: 

  •     diskutuos, kokie veiksniai lemia mokinių pasiekimų pažangą;

  •     atlikdami užduotis, susikurs pavyzdinius detaliųjų pamokos planų matmenis;

  •     kurs pažangos istorijos pamokoje strategijas, kurios gali padėti mokiniui įgyti būtinų įgūdžių mokymosi kompetencijai stiprinti;

  •     aptars parengtų detaliųjų planų ir mokymosi strategijų pavyzdžius;

  •     aiškinsis, kaip labiau personalizuoti ugdymo procesą, kaip didinti mokytojo ir jo ugdytinių sąveiką. 

Seminare itin didelis dėmesys skiriamas mokytojų poreikiui keistis gerąja mokymo patirtimi ir skatinimui kūrybiškai pažvelgti į iškylančias ugdymo problemas. 

Mokymų vadovas - Robertas Ramanauskas, Vilniaus Užupio gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas, LIMA tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos vadovėlių „Laikas“ bendraautoris, MIKO knygų „Mūsų istorija“ Naujieji laikai ir Naujausieji laikai autorius, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų autorius ir lektorius. 

ISTORIJA2.png 

Seminaras „Šiuolaikiška istorijos pamoka – keturios mažos sėkmingos pamokos paslaptys” - antrasis iš 4 seminarų ciklo istorijos mokytojams „Keturios pamokos apie sėkmingą istorijos pamoką” (galima dalyvauti ir atskiruose seminaruose, ir visame cikle):

 1. Šiuolaikiška istorijos pamoka – struktūra, didaktika, metodika (2014 m. gruodžio 17d.). 

2. Šiuolaikiška istorijos pamoka – keturios mažos sėkmingos pamokos paslaptys (2015 m. vasario 27 d.). 

3. Sėkminga istorijos pamoka: tikslumas, sistemingumas, kūrybiškumas (2015 m.kovo 13 d.). 

4. Sėkminga istorijos pamoka: penki sėkmės pasakojimai - analizė, gairės, mokymų refleksija. (Iš gerosios mokymų dalyvių patirties/namų darbų) (2015m.). 

Mokymų programa yra 24 akademinių valandų trukmės, apima keturių dienų mokymus, iš kurių dalis ketvirtosios dienos bus skiriama seminare įgytų kompetencijų ir gebėjimų refleksijai. Programa itin didelį dėmesį skiria: 

• mokytojų poreikio keistis gerąja mokymo patirtimi tenkinimui; 

• skatinimui kūrybiškai pažvelgti į iškylančias ugdymo problemas; 

• naujų kompetencijų ir gebėjimų įgijimui; 

• pamokos planavimo, vedimo ir pažangos įvertinimo bei įsivertinimo būdų ir priemonių tobulinimui. 

Mokymų metu ne mažiau 2/3 užsiėmimų laiko skiriama praktiniam darbui, kurio metu derinant įvairius individualaus ir grupinio mokymosi metodus teorinės žinios pritaikomos konkrečioms ugdymo proceso situacijoms. Pvz., rengiant sėkmingų pamokų scenarijus, vertinant ir plėtojant mokytojų didaktines kompetencijas, aptariant efektyviausius tokių pamokų metu taikomus metodus, juos išbandant per pedagoginių situacijų simuliacijas, aptariant ir praktiškai išbandant specialiųjų gebėjimų veikimą mokinio mokymosi procese. 

Vieno seminaro kaina dalyviui - 30 € /103,58 Lt (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba išankstiniu apmokėjimu). 

Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus. 

Seminaro laikas - vasario 27 d., penktadienis, 13.00-17.40. 

Seminaro vieta - Mokyklų tobulinimo centras, Vilniaus g.39-226, Vilnius. 

REGISTRACIJA internetu mtc.lt.