Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame dalyvauti mokyklų atrankoje į medijų ir informacinio raštingumo ugdymo seminarus
event 2015-02-20 domain Ugdymo plėtotės centras

Kviečiame dalyvauti mokyklų atrankoje į medijų ir informacinio raštingumo ugdymo seminarus
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Ugdymo plėtotės centras ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje vykdo <a href="http://www.upc.smm.lt/projektai/mir/">projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“</a>. Projekto tikslas – sukurti sistemines prielaidas medijų ir informacinio raštingumo (toliau – MIR) ugdymui, remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant MIR į bendrąjį ir neformalųjį ugdymą. Pradiniame projekto etape orientuojamasi į 9–12 (I – IV gimnazijos) klasių moksleivių MIR kompetencijų ugdymą, ieškoma MIR integracijos į šių klasių ugdymo turinį galimybių.</p> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, vykdančias pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir norinčias dalyvauti projekte, suburti 5 narių komandą ir <a href="http://www.upc.smm.lt/projektai/mir/atranka/">teikti paraiškas</a> dalyvauti MIR ugdymo seminaruose. Atrinktos mokyklų komandos jau š. m. balandžio mėn. bus pakviestos į įvadinius seminarus, kurie vyks didžiuosiuose šalies miestuose. Antrieji seminarai vyks birželį, rugsėjį ir spalį visoje Lietuvoje.</p> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Mokyklos komandą turi sudaryti trys 9 – 12 (I – IV gimnazijos) klasių dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, pilietiškumo pagrindų ir bet kurio kito dalyko) mokytojai, mokyklos bibliotekininkas ir mokyklos administracijos atstovas, norintys taikyti inovatyvius darbo metodus savo mokykloje, tinkamai reaguoti į šiandieninius informacinės erdvės iššūkius ir integruoti į ugdymo turinį XXI a. raštingumo kompetencijas.</p> <div class="author ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Martyna Bražiūnaitė<br>Informacinių technologijų skyrius<br>tel. 210 9828, el. p. <a href="http://www.upc.smm.lt/projektai/mir/naujienos/mailto:martyna.braziunaite@upc.smm.lt">martyna.braziunaite@upc.smm.lt</a> </div> </div>