Tinklalapio logotipas
Grįžti

Studijų naujovės: pilietiškumo ugdymo paskaitos būsimiems mokytojams
event 2015-02-23 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Studijų naujovės: pilietiškumo ugdymo paskaitos būsimiems mokytojams
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">„Esu istorikas, tačiau pradėjus dirbti mokykloje teko vesti ne tik istorijos, bet ir pilietiškumo pagrindų pamokas. Buvau tam nepasiruošęs. Taigi, ką dariau? Stebėjau savo kolegas, prisiminiau, kaip šias pamokas vedė mano mokytojai, pasitelkiau fantaziją“, – pasakoja Mindaugas Nefas, Vilniaus Radvilų gimnazijos istorijos mokytojas, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas. Į tokią situaciją, iš kurios kiekvienas sukasi, kaip išmano, patenka daugelis istorijos ir lietuvių kalbos mokytojų, kuriems tenka mokyti ne tik savo dalyko, bet ir ugdyti jaunosios kartos pilietiškumą. </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Išeitį pasiūlė Pilietinės visuomenės institutas, kartu su partneriais parengęs pilietiškumo ugdymo modulį pedagogikos studentams. Tikimasi, kad studentai, nusprendę lankyti šio modulio paskaitas, </span><span lang="LT">įgis bendrųjų pilietinio ugdymo žinių ir įgūdžių, geriau pasirengs pedagogo darbui ir pilietiniam mokytojo vaidmeniui.</span><span lang="LT"> <span> </span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">„Išanalizavus įvairius tyrimus, paaiškėjo, kad pilietiškumo ugdymu nepatenkinti nei mokytojai, nei mokiniai, </span><span lang="LT">–</span><span lang="LT"> sako </span><span lang="LT">prof. <a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"><span>Irena Zaleskienė</span></a>, Li</span><span lang="LT">etuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros dėstytoja. </span><span lang="LT">–</span><span lang="LT"> Anot mokinių, pilietiškumo ugdymo pamokos jiems neįdomios, nereikalingos ir nenaudingos, jų turinys dažnai susietas tik su istorija, neturi nieko bendro su jaunimo gyvenimu. Kitas labai svarbus dalykas, kurį pabrėžė jaunuoliai: mokytojai yra nepasirengę ugdyti pilietiškumą </span><span lang="LT">–</span><span lang="LT"> neturi pedagoginio patyrimo, kaip diskutuoti su mokiniais, dažnai nepasitiki savimi, todėl stengiasi išvengti įvairių diskusijų.“ </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">M. Nefo teigimu, ugdyti pilietiškumą – ne tik istorijos ar lietuvių kalbos mokytojo, kuris veda ir pilietiškumo pagrindų pamokas, bet visos mokytojų bendruomenės uždavinys. Ydinga praktika, kad valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimuose dalyvauja tik istorijos ir dar kelių dalykų mokytojai, o kiti tuo metu ilsisi. </span><span lang="LT">Svarbu, kad visų specialybių – ne tik </span><span lang="LT">istorijos ar lietuvių kalbos, bet ir matematikos, fizikos ar net kūno kultūros </span><span lang="LT">–</span><span lang="LT"> studentai įgytų tam tikrų bendrųjų kompetencijų ir žinių, kurias galėtų vėliau taikyti mokykloje, todėl </span><span lang="LT">n</span><span lang="LT">aujasis modulis skirtas visų dalykų mokytojams.</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Laisvai pasirenkamą modulį sudaro aštuonios teorinės paskaitos ir tiek pat praktinių užsiėmimų.</span><span lang="LT"> Studentai šio modulio paskaitose nagrinės tokias temas kaip <a name="OLE_LINK6"></a><a name="OLE_LINK5"><span>p</span></a></span><span><span><span lang="LT">ilietiniai mokytojo vaidmenys ir mokyklos paskirtys</span></span></span><span lang="LT">, pilietinės ir politinės bendruomenės pamatinės idėjos ir vertybės, pilietiškumo ir pilietinės bendruomenės ugdymo strategijos, pilietiškumo ugdymas įvairių dalykų pamokose ir neformalioje veikloje ir kt. </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">„Svarbiausias dalykas, kurį supratau dirbdamas mokytoju: ugdant pilietiškumą būtina suprasti, kokios vertybės mums, kaip visuomenei ir šiuolaikiniams mokiniams, yra svarbiausios. Kurdami naująjį modulį pabrėžėme vertybes, be kurių žmogus nepajėgtų atstovauti savo šaliai ir sau pačiam įvairiose pilietiniuose ir politiniuose procesuose, – laisvę, bendrąjį gėrį, draugystę, tautiškumą ir kitas“,</span><span lang="LT">– pasakoja M. Nefas. </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Be modulio būsimiems mokytojams, taip pat parengta neformaliojo pilietinio ugdymo medžiaga, programa mokytojų ir mokyklų bendruomenių kvalifikacijai tobulinti, papildomi istorijos ir lietuvių kalbos moduliai. </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Visa ši medžiaga sukurta remiantis projekto „Kuriame Respubliką“ sukaupta patirtimi. Nacionaliniu projektu siekiama padėti mokiniams ir mokytojams patirti pilietiškumą kaip kūrybinę veiklą – įdomią, džiaugsmą teikiančią savęs, savo bendruomenės ir visuomenės kūrybą, susieti jaunimą su viešąja erdve, pažadinti jo pilietinį potencialą ir nukreipti jį Lietuvos Respublikai kurti. </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ nuo 2012 m. įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras, Ateitininkų federacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija ir kiti partneriai pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Jį finansuoja Europos socialinis fondas.</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Daugiau informacijos –</span><span lang="LT"> <a href="http://www.kuriamerespublika.lt/"><span>www.kuriamerespublika.lt</span></a>. </span><span lang="LT"> </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Dėl papildomos informacijos kreipkitės: </span><span lang="LT"></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Diana Skučaitė, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centro direktorė, tel. (8 6) 460 2171, el. p. <a href="mailto:diana.skucaite@gmail.com"><span>diana.skucaite@gmail.com</span></a>.</span> </p> </div>