Tinklalapio logotipas
Grįžti

Ministrui Pirmininkui pristatyti tarpinstitucinės darbo grupės siūlymai, kaip gerinti mokytojų darbo sąlygas
event 2015-02-27 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Ministrui Pirmininkui pristatyti tarpinstitucinės darbo grupės siūlymai, kaip gerinti mokytojų darbo sąlygas

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis pristatė Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui tarpinstitucinės  darbo grupės siūlymus dėl pedagogų darbo sąlygų gerinimo. Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis pristatė Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui tarpinstitucinės  darbo grupės siūlymus dėl pedagogų darbo sąlygų gerinimo.

Grupė, kurioje dirbo ministerijų ir pedagogų profesinių sąjungų atstovai, vieningai sutarė, kad siekiant spręsti bendrojo ugdymo finansavimo klausimus turi būti tobulinama ugdymo finansavimo metodika. Finansavimas ugdymo procesui turi būti skaičiuojamas ne mokiniui, o klasei – t.y. mokinio krepšelį turėtų keisti klasės krepšelis. Tikimasi, kad šis siūlymas leis užtikrinti  didesnį finansavimo skaidrumą ir stabilesnį ugdymo proceso aprūpinimą. Naujos metodikos taikymui planuojama pasirengti per 2015 metus.  2016 m.  finansavimą siūloma išbandyti kaip bandomąjį projektą.

Darbo grupė siūlo kasmet palaipsniui didinti auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus, kol jie pasiektų kitų mokytojų darbo apmokėjimo lygį (iš viso apie 40 proc.).

Siūloma panaikinti prievolę mokyklų vadovams dirbti 5 kontaktines valandas, nemažinant jų tarnybinių atlyginimų koeficientų. Taip tikimasi sudaryti galimybes padidinti mažus mokytojų darbo krūvius ir nuo jų priklausantį darbo užmokestį.

Darbo grupė siūlo 2016 m. parengti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarką, o 2017 m. ją išbandyti. Ji turėtų garantuoti mokytojams stabilesnį uždarbį bei motyvuoti siekti aukštesnės ugdymo kokybės.

Kad finansiniai ištekliai būtų naudojami racionaliai, sutarta tęsti mokyklų tinklo optimizavimą, griežčiau reglamentuoti klasių komplektavimą bei lėšų naudojimą mokyklų administravimui.

Sprendžiant pedagogų darbo užmokesčio didinimo klausimą, diskutuota apie galimybęs minimalią pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientų ribą pakelti iki vidurkio. Dabar daugumoje savivaldybių pedagogų atlyginimai mokami laikantis minimalių koeficientų. Įgyvendinus šį siūlymą, minimali darbo užmokesčio riba pasiektų prieškrizinį mokytojų darbo apmokėjimo lygį.

Kitais  klausimais darbo grupė  pateikė savo svarstymų.  Pasiūlyta sukurti tam tikras finansines priemones, skirtas mokinių ir mokytojų santykiui subalansuoti: mokėti išmokas asmenims, paliekantiems švietimo sektorių.

Taip pat kalbėta apie  švietimo ir mokslo finansavimo didinimą, atsižvelgiant į BVP augimą ir valstybės finansines galimybes, kad nacionalinio biudžeto išlaidų dalis švietimui sudarytų 6% nuo BVP.

Visiems siūlymams įgyvendinti 2015-2016 m. papildomai reikėtų skirti 29,6 mln. Eur, o iki 2022 m. 97 mln. Eur.

Tikimasi, kad šie darbo grupės pasiūlymai taps pagrindu švietimo profesinėms sąjungoms ir Vyriausybei derantis dėl Švietimo šakos kolektyvinės sutarties sudarymo.

Siūlymus pateikusiai darbo grupei vadovavo ministras Dainius Pavalkis, joje dirbo Vyriausybės kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų, Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai bei socialinių partnerių – profesinių sąjungų – vadovai.

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 12 35

El. paštas info@smm.lt