Tinklalapio logotipas
Grįžti

Po pusės metų stažuotės mokytojai grįžta į savo mokyklas
event 2015-02-27 domain Ugdymo plėtotės centras

Po pusės metų stažuotės mokytojai grįžta į savo mokyklas
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">2015 m. vasario 25 d. Ugdymo plėtotės centre vyko susitikimas su mokytojais, kurie dalyvavo ilgalaikėje pusės metų kvalifikacijos tobulinimo stažuotėje. Po paskutinės stažuotės dienos į susitikimą atvyko 8 stažuotojai. Jie atvyko iš įvairių miestų į Vilnių ne tik pasidalyti įspūdžiais, gerąja patirtimi, bet ir pristatyti stažuotės rezultatus, jos metu sukurtus produktus bei vykdomas veiklas.  </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Ilgalaikes pusės metų trukmės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotes organizuoja Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“. Susitikimas su stažuotojais buvo atviras visiems, kas domisi projekto vykdomomis ilgalaikėmis stažuotėmis ir jų metu sukurtais produktais. Susitikime dalyvavo projekto komanda, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyrius, Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijos poskyris. Dalyviai aktyviai uždavė stažuotojams įdomių klausimų apie projektinius darbus grįžus į savo mokyklas, produktų pritaikymą, pasidalijimą patirtimi su kolegomis ir pan. Po kiekvienos stažuotojo veiklos pristatymo vyko trumpa refleksija.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Ilgalaikių stažuočių pristatymą  pradėjo Arnoldas Riekumas, kuris stažuotės metu parengė originalią metodinę priemonę „Pramoginis šokis 11–12 klasėje“. Tokią metodinę priemonę ir rekomendacijas šokių mokytojai Lietuvoje gaus pirmą kartą: sužinos, kaip mokyti klasikinių, Lotynų Amerikos, madingų laisvalaikio šokių, galės pasinaudoti  užduotimis, pamokų aprašais ir kt. A.Riekumas planuoja rengti kvalifikacijos tobulinimo programą šiai metodinei priemonei pristatyti.</p> <div class="image-gallery ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P"><a title="Susistikimo-dalyviai, 65.89 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt3/naujienos/sugrizimas/Susistikimo-dalyviai.jpg" rel="lightbox-gallery"><img class="ms-rtePosition-1" id="p3" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt3/naujienos/sugrizimas/th/Susistikimo-dalyviai.jpg" border="0" alt=""></a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Mokytoja Jolanta Labuckaitė, kuri stažavosi VšĮ Mokyklų tobulinimo centre, dalyvavo jo programos „Renkuosi mokyti“ renginiuose, seminaruose, mokymuose. Mokytoja džiaugėsi, kad galėjo susitikti su rašytojais, nuvykti į kitus miestus stebėti pamokų bei dalyvauti kultūriniame švietimo bendruomenės gyvenime Kupiškyje ir Marijampolėje, aplankė mergaičių socializacijos centrą, išsamiau susipažino su autizmo sindromu ir jo požymiais ankstyvojoje vaikystėje. Stažuotės metu įgyta patirtis suteiks mokytojai daugiau profesinių ir psichologinių žinių darbui suaugusiųjų mokykloje. Ji parengė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą apie netradicinių erdvių panaudojimą mokinių motyvacijai skatinti. J. Labuckaitė jau du kartus praktiškai išbandė savo sukurtą „Pamoką pėsčiomis. Rašytojo V. Mykolaičio-Putino Vilniaus ieškojimas“ su savo mokyklos mokytojais bei pakvietė išbandyti pamoką Lietuvos mokytojus. <a title="Jolanta-Labuckaite, 38.33 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt3/naujienos/sugrizimas/Jolanta-Labuckaite.jpg" rel="lightbox-gallery"><img class="ms-rtePosition-2" id="p2" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt3/naujienos/sugrizimas/th/Jolanta-Labuckaite.jpg" border="0" alt=""></a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Rasa Bieliūnaitė, kuri stažavosi Vytauto Didžiojo universitete, apžvelgė stažuotės metu parengtą medžiagą, skirtą gabių mokinių atpažinimui, ir jų ugdymo metodiką. Stažuotoja akcentavo būdus, kaip atpažinti gabius ir talentingus mokinius, kaip su jais dirbti ir siekti gerų mokymosi rezultatų.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Mokytoja Ingrida Juciūtė profesinio informavimo ir karjeros planavimo įgūdžius tobulino VšĮ „Sėkmės mokykla“; mokytoja Vita Vaitkevičienė pusę metų studijavo universitetinėse specialiosios pedagogikos studijose Lietuvos edukologijos universitete.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Gyvus pristatymus parsivežė mokytojos, kurios stažavosi už Lietuvos ribų – Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje ir Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos pradinėse klasėse.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Pradinių klasių mokytoja Aldutė Serneckienė sužavėjo Seinų lietuvių bendruomenę savo kūrybišku lietuvių kalbos mokymu. Mokytoja ne tik mokė mokinukus skaityti kūrybinėse erdvėse, kurias mokykloje pati įrengė, bet ir organizavo visai lietuvių bendruomenei renginius, į kuriuos įtraukė ir vyresnius žmones. Gyvybę, organizuotumą projekto stažuotojai įliejo ir į Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos gyvenimą. Šioje ugdymo įstaigoje stažavosi mokytoja Jurgita Andriuškevičienė.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"><a title="Aldute-Serneckiene, 48.07 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt3/naujienos/sugrizimas/Aldute-Serneckiene.jpg" rel="lightbox-gallery"><img class="ms-rtePosition-1" id="p1" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt3/naujienos/sugrizimas/th/Aldute-Serneckiene.jpg" border="0" alt=""></a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Pusės metų stažuotės skirtos mokytojų kvalifikacijai tobulinti stebint, tyrinėjant ir kuriant naujus ugdymosi metodus. Stažuočių rezultatai buvo pristatyti susitikimo metu ir bus apsvarstyti nacionaliniu lygiu. Stažuotojų sukurti produktai bus pristatyti Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje <a href="http://www.upc.smm.lt/">www.upc.smm.lt</a> , prie projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ rezultatų. Apie galimybę susipažinti su stažuotės produktais bus informuojama atskiru pranešimu Ugdymo plėtotės centro svetainėje.</p> </div> <div class="author ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P">Sonata Skuminaitė</p> <p class="ms-rteElement-P">projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ viešinimo specialistė</p> </div> </div>