Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame į projekto „Lyderių laikas 2“ švietimo teisinio reglamentavimo ir politinio konteksto 2014 m. analizės ir teisės aktų projektų pristatymą-viešąją konsultaciją
event 2015-03-04 domain Švietimo aprūpinimo centras label_outline Aktualijos

Kviečiame į projekto „Lyderių laikas 2“ švietimo teisinio reglamentavimo ir politinio konteksto 2014 m. analizės ir teisės aktų projektų pristatymą-viešąją konsultaciją

2015 m. kovo 31 d. 14.30 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje vyks švietimo teisinio reglamentavimo ir politinio konteksto 2014 m. analizės bei rengiamų su švietimo lyderystės plėtote ir mokyklų savarankiškumo stiprinimu susijusių teisės aktų pristatymas-viešoji konsultacija.

Pristatomos analizės-straipsnio autoriai nagrinėjo politinį kontekstą ir švietimo teisinį reglamentavimą kryptingai. 2014 m. tyrimas pavadintas„Mokyklų savarankiškumo siekių ir perspektyvų teisinės aplinkos tyrimas“.

Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje yra susitarta plėtoti mokyklų, mokymosi bendruomenių savarankiškumą, įtvirtinti realų finansinį mokyklų savarankiškumą, diegti atsakingą valdymą.

2012, 2013 metais atliktos įvairių teisės aktų analizės sudarė prielaidas 2014 metais inicijuoti kokybinio pobūdžio tyrimą kai tiriami reiškiniai interpretuojami remiantis tyrimo dalyvių kritinėmis refleksijomis, suvokiant pastarųjų subjektyvumą, sąlygotą jų gyvenimiškos patirties. Šiame tyrime formuluojami pagrindiniai probleminiai klausimai – kiek atskirais mokyklos veiklos aspektais savarankiška šiandieninė mokykla; kokios galimos mokyklos atskirų sričių veiklos savarankiškumo plėtotės kryptys?

Šiame tyrime mokyklų savarankiškumas nagrinėjamas pagal šias pagrindines mokyklos veiklos sritis:

 • mokyklos veiklos organizavimas,

 • mokyklos turtas,

 • finansai ir materialieji ištekliai,

 • žmogiškieji ištekliai,

 • ugdymas (turinys, procesas),

 • vidinė kokybės vadyba.

Tyrimas atliktas 2014 metų spalio – lapkričio mėn., taikant struktūruotos apklausos metodą. Tyrimo autoriai pateikia išvadas ir rekomendacijas.

Autoriai pateiks siūlymus ir rekomendacijas dėl teisės aktų tobulinimo poreikio su švietimo lyderystės plėtote ir mokyklų savarankiškumo stiprinimu susijusiose skirtingose srityse. Tokiomis sritimis įvardijamos:

 • Lyderystės kompetencijų pripažinimo ir papildymo modelio įgyvendinimas;

 • Profesinės pagalbos teikimo, mokyklų bei kitų švietimo įstaigų bendradarbiavimo dėl organizacinio tobulinimosi organizavimas bei finansavimas;

 • Švietimo įstaigų finansavimo („Mokinio krepšelio“) metodikos tobulinimas;

 • Lyderystės plėtotės mokyklos, savivaldybės bei nacionaliniu lygmeniu modelio (modelių) įgyvendinimas;

 • Švietimo konsultavimo modelio įgyvendinimas bei institucionalizavimas.

Tyrimą atliko:

Dr. Zina Gaidienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentė

Vidmantas Jurgaitis, Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto lektorius, projekto „Lyderių laikas 2“ teisininkas

Rolandas Kučiauskas, Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius, švietimo konsultantas

Dr. Romas Prakapas, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos instituto docentas

Denis Sosunov, projekto „Lyderių laikas 2“ teisininkas

Dr. Jolanta Urbanovič, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto docentė

Kviečiame dalyvauti! Iš anksto registruotis į renginį nereikia. 

Su visais projekto „Lyderių laikas 2“ parengtais dokumentais galite susipažinti čia.

www.lyderiulaikas.smm.lt​