Tinklalapio logotipas
Grįžti

​Mokomųjų dalykų integracija – ugdymo kokybei gerinti
event 2015-03-19 domain Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

​Mokomųjų dalykų integracija – ugdymo kokybei gerinti

Pasak specialistų, jei apie tuos pačius dalykus, faktus ar reiškinius kalbame skirtingose pamokose, renginių ar projektų metu, žymai didesnė tikimybė, kad vaikai juos supras, atsimins, išmoks taikyti savo kasdieninėje veikloje. 

Pavyzdžiui, apie rožes galima mokytis dailės, , biologijos, technologijų, geografijos ir net istorijos pamokose – jas galime tapyti, auginti sode, iš jų lapelių gamintis arbatą, kvepalus, smilkalus, tyrinėti jų paplitimo arealą bei sąsajas su istorinėmis Anglijos didikų Lankasterių (herbe raudona rožė) ir Jorkų (herbe balta rožė) giminėmis. 

Ineta Kvietkauskaitė, Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos vyresnioji anglų kalbos mokytoja, mano, kad integruoti mokomuosius dalykus  būtina dėl šių priežasčių:

Stiprėja mokinių mokymosi motyvacija mokytis ir žinoti daugiau.

Didėja mokinių atsakomybė už mokymąsi.

Plačiau gali būti taikomas užduočių diferencijavimas ir individualizavimas. 

Optimizuojamas mokymosi krūvis.

Didėja mokytojų dalykinė kompetencija.

Pasak I. Kvietkauskaitės, tai naudinga mokiniams, nes:

Mokomųjų dalykų integracija ugdymo procese skatina mokytojus naudoti inovatyvius ugdymo metodus ir formas. 

Mokomųjų dalykų integravimas plėtoja bendrąsias kompetencijas, mokiniai įtraukiami į pačių pasirinktos problemos ar situacijos tyrinėjimą, problemas analizuoja įvairiais aspektais. 

Darbas su įvairių sričių žiniomis viename kontekste plėtoja mokinio visuminį požiūrį į tai ko jis mokosi, padeda suvokti mokymosi naudą ir išsikelti ugdymosi tikslus. Galimybė praktiškai spręsti  problemas ir veikti kartu didina mokinių mokymosi motyvaciją ir susidomėjimą ugdymo turiniu.

Daugiau apie „Mokomųjų dalykų integraciją ugdymo procese“ ir kaip ją įgyvendinti pamokose – „Edukacinių ir kūrybos dienų“ metu, kovo 30–balandžio 1 dienomis, Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Vilniuje 

Daugiau informacijos - www.lvjc.lt