Tinklalapio logotipas
Grįžti

Švietimo specialistai išbandė užduotis, skirtas mokinių aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti
event 2015-03-20 domain Ugdymo plėtotės centras

Švietimo specialistai išbandė užduotis, skirtas mokinių aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti

Kovo 18 d. Ugdymo plėtotės centre Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių institucijų pecialistai susipažino ir išbandė praktines užduotis mokinių pasiekimams gerinti, ugdant aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. 

Renginio dalyvius su užduotimis supažindino prof. Valentina Dagienė, dr. Eglė Jasutė, Andrius Šniras, Regina Kaušienė ir projekto vadovė Edita Sederevičiūtė.

Kuriant šias užduotis, remtasi tyrinėjimais grįstu mokymosi metodu ir konstrukcionizmo teorija. Užduotis sudaro ne tik tekstai, bet ir paveikslai, grafikai, lentelės, vaizdo medžiaga, animacija ir pan. Jos yra skirtos mokiniams mokytis savarankiškai. Jei mokinys, atlikdamas užduotį, pateikia neteisingą atsakymą, jis gauna patarimų, kaip sėkmingai ją atlikti. Užduotis galima „klonuoti“, keisti parametrus, pritaikant jas konkrečių mokinių gebėjimams ir pan.

Taip pat buvo pristatytas įrankis problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotims kurti. Pristatydamas įrankį, dr. Bronius Skūpas  parodė galimybes suformuoti užduotį,  apdoroti pateiktus sprendimo rezultatus ir problemų sprendimo bendradarbiaujant užduočių pavyzdžių. Šio tipo užduotys vertinamos 4 aspektais: problemos aiškinimosi bendradarbiaujant, problemos sprendimo (planavimo ir vykdymo) bendradarbiaujant, problemos sprendimo įvertinimo (refleksija) bendradarbiaujant ir pačios užduoties sprendimo. Vertinimas pateikiamas procentais. Dr. B. Skūpas dalyviams parodė, kaip įrankis veikia, kaip jį valdyti ir kaip pasiekiamas užduoties rezultatas.

Gamtamokslinio, matematinio ir finansinio raštingumo, skaitymo gebėjimų ir problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotys aukštesniesiems mąstymo gebėjimams (planuoti, analizuoti, spręsti problemas, pritaikyti patirtį naujose situacijose, numatyti alternatyvius problemų sprendimo būdus) ugdyti ir įrankis buvo sukurti įgyvendinant Europos struktūrinių fondų finansuojamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“.

Užduotys ir įrankis yra UPC informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ (www.sodas.ugdome.lt).

Ugdymo plėtotės centro informacija