Tinklalapio logotipas
Grįžti

Projekto „Lyderių laikas 2“ švietimo problemos analizė: „Ar konkurencija lemia švietimo kokybę?“
event 2015-03-23 domain Švietimo aprūpinimo centras

Projekto „Lyderių laikas 2“ švietimo problemos analizė: „Ar konkurencija lemia švietimo kokybę?“

Apie Lietuvos švietimo kokybę kalba ir rašo ne vienas, kuriam kelia rūpestį vidutiniški rodikliai daugelyje ugdymo sričių. Vidutiniškumą rodo visų tarptautinių tyrimų (pedagogų bendruomenei gerai žinomi EBPO PISA, IEA PIRLS ir TIMSS santrumpomis žymimi tyrimai), kuriuose Lietuva dalyvauja, duomenys.

Daugelis besisielojančių dėl švietimo būklės siūlo reformas, grindžiamas rinkos ekonomikos taisyklėmis. Ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje manyta, kad tai, kas veiksminga vienoje srityje, tinka ir kitoje. Šia analize siekiama išnagrinėti, kas įvyksta, kai kitos srities (verslo, rinkos) prielaidos ir veikimo būdai taikomi švietimui. Verslo pasaulio taisyklės ne visuomet taikomos sąmoningai ir kryptingai. Kartais tai daroma neapsvarsčius, iš inercijos arba dėl to, kad tai buvo bandyta kitose šalyse.

Vienas ryškiausių rinkos ekonomikos komponentų yra konkurencija, tad pravartu į konkurencijos poveiki pasižiūrėti nuodugniau. Šiuo atveju norima atkreipti dėmesį į tuos konkurencijos aspektus, kurie mažiau diskutuoti, ypač į tuos, kurie gali pastūmėti į socialinį neteisingumą ir kitus nepageidaujamus Lietuvos švietimo padarinius.

Konkurencines sąlygos neatnešė norimų kokybės pokyčiu. Šioje analizėje nagrinėjami konkurencijos aspektai, kuriuos reikėtų svarstyti iš naujo. Analizėje teikiamos šios rekomendacijos:

Nacionaliniu ir savivaldybės lygmeniu svarbu:

  • Užuot pasikliovus konkurencijos mechanizmais, užtikrinti, kad visos Lietuvos mokyklos būtų panašios savo kokybe, teikiant pagalbą toms, kurios sunkiai žengia į priekį.

  • Užtikrinti reiklesnį ir išsamesnį pedagogų rengimą ir atestavimą, kad į mokyklas ateitų tik tie, kurie geba nustatyti vaikų mokymosi sunkumus ir nori diferencijuotai dirbti su kiekvienu vaiku atsižvelgdami į jo poreikius.

  • Iš naujo pažvelgti į egzaminų sistemą, kuri grindžiama konkurencija, todėl susiaurina ugdymą į tas sritis, kurios yra testuojamos, siekiant atsirinkti „geriausius“.

  • Keisti švietimo finansavimo taikant mokinio krepšelio sistemą, kuri verčia mokyklas siekti gerovės kitų mokyklų sąskaita.

Mokyklos lygmeniu svarbu:

  • Teikti papildomas paslaugas specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties paveiktiems mokiniams ir tai daryti kuo anksčiau, kad konkurencinėmis sąlygomis atsiradęs neigiamas poveikis sumažėtų.

  • Mažiau taikyti konkurencinių mokymo(si) metodų, teikiant pirmenybę bendradarbiavimu grįstiems metodams ir savarankiškam, individualiam mokymuisi.

  • Vengti situacijų, kuriose vaikai nuolat lygina savo pasiekimus su kitais, užuot susitelkę į savęs tobulinimą ir atsiskleidimą.

  • Kurti besimokančios mokyklos kultūrą, kur pedagogai ir administracija bendradarbiauja, siekdami kokybės, užuot konkuravę dėl krūvių ir atlyginimų.

Visą Švietimo problemos analizę „ Ar konkurencija lemia švietimo kokybę? “ skaitykite čia.

Kitos projekto „Lyderių laikas“ parengtos ir išleistos švietimo problemos analizės:

Unikalios kultūros mokykla

Šiuolaikinės mokyklos valdymas

Švietimo ir ugdymo tikslų ir Lietuvos švietimo politikos nuostatų dermė

Steigėjo dalyvavimas mokyklos lyderystėje

Kaip patobulinti mokyklą be pinigų?

Darbuotojų nuoma – svarba, trūkumai, galimybės, kitų šalių patirtis

Gero vadovavimo mokyklai ir sėkmingo mokinių mokymosi sąsajos

Mokytojas lyderis - visuomenės varomoji jėga

Kiek lyderystės surasta Lietuvos mokykloje?

Švietimo konsultavimas: fikcija ar tikrovė?

Lyderystės kompetencija: Kam? Kodėl? Kaip?

www.lyderiulaikas.smm.lt inf.