Tinklalapio logotipas
Grįžti

Tarptautinis apsikeitimo inovacijomis seminaras
event 2015-03-23 domain Ugdymo plėtotės centras

Tarptautinis apsikeitimo inovacijomis seminaras

Ugdymo plėtotės centras įgyvendina Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Projekte dalyvauja partneriai iš Bulgarijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Serbijos ir Vokietijos. Projekto tikslas – pateikti gamtamokslinio ugdymo mokyklose apžvalgą, padėti kurti su Mokymosi visą gyvenimą programos tema ir turiniu susijusių projektų tinklą, skatinti įžvalgų, gerosios praktikos, taikant inovatyvias metodikas, kurios jungia gamtos mokslus, matematiką, technologijas, informacines technologijas su menais, sklaidą.

Kovo 24 – 25 d. Ugdymo plėtotės centras organizuoja tarptautinį apsikeitimo inovacijomis seminarą. Seminaro pagrindinis tikslas – pasidalyti Vokietijos ir Lietuvos gerąja gamtamokslinio ugdymo patirtimi.

Renginyje daug dėmesio bus skirta diskusijoms, sutarimo, kas yra geroji STEM praktika, paieškai bei Vokietijos ir Lietuvos gerųjų praktikų refleksijai. Seminare bus aptartas vėlesnis projekto vyksmas, įvertinti šalyse įvykę seminarai, kuriuose buvo išbandytos STEM pedagoginės inovacijos.

Seminare dalyvauja 14 atstovų iš visų 7 projekto partnerių šalių, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų specialistai, mokyklų vadovai, mokytojai, mokiniai.

Primename, kad Ugdymo plėtotės centras vadovauja MARCH projekto veiklai, susijusiai su seminarų organizavimu kiekvienoje šalyje bei tarptautinių seminarų organizavimu projekto partneriams. Seminaro rezultatai bus paskelbti projekto svetainėje https://sciencemarch.eu/index.php/en/.

Dr. Loreta Statauskienė
Projekto MARCH vadovė Lietuvoje
Ugdymo turinio skyriaus vedėja