Tinklalapio logotipas
Grįžti

Apie savigarbą: kodėl ir kaip ją ugdyti?
event 2015-03-24 domain Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Apie savigarbą: kodėl ir kaip ją ugdyti?
Savigarba arba savęs vertinimas - tai žmogaus savęs suvokimas: tai, ką jis apie save galvoja ir kaip jaučiasi.
Daugiau nei prieš šimtą metų JAV filosofas ir vienas iš psichologijos mokslo pradininkų W.James savigarbą apibrėžė kaip suvokiamos sėkmės arba kompetencijos kurioje nors srityje rezultatą, atsižvelgiant į tai, kokia svarbi yra ta sritis. Taigi vienas iš savigarbos aspektų yra savo efektyvumo jausmas – žinojimas, kad kažką svarbaus aš galiu padaryti gerai. Tačiau vien to nepakanka. Juk kiekvienas pažįstame žmonių, kurie yra labai geri kažkurioje srityje (ar net keliose), bet vis tiek apie save galvoja, kaip apie nieko vertus, yra nelaimingi. Nemažai pirmūnų mokyklose kenčia nuo žemos savigarbos, nors atrodytų, kad turi įvairių kompetencijų. 
Svarbu nepamiršti kitų savigarbos aspektų, kurie yra: 
priėmimas (gebėjimas priimti savo trūkumus, žiūrėti į save atjaučiančiai), 
geras priėjimas prie savo jausmų (jausmų pažinimas, leidimas sau jausti įvairius jausmus),
gebėjimas apsaugoti save, dalinimasis (solidarumas su kitais). 
Trumpai tariant, savigarbos apibrėžimas galėtų būti toks: savo vertės ir svarbos pripažinimas, leidžiantis asmeniui būti atsakingam už save ir atsakingai elgtis su kitais. 
 
5 priežastys, kodėl svarbu ugdyti(s) savigarbą?
 • ​Žmogaus savęs vertinimas formuojasi visą gyvenimą, bet savivertės pagrindus kiekvienas iš mūsų gauname jau vaikystėje. Todėl tėvai, darželio auklėtojai, mokytojai turi didelę reikšmę vaiko gyvenime. Kodėl svarbu stiprinti savigarbą?
 • Dėl žemos savigarbos gali atsirasti asmenybės elgesio problemos - pvz., paauglius vogti dažnai skatina ne savanaudiški (pvz., materialinės naudos siekimo) motyvai, bet noras pademonstruoti savo šaunumą, siekimas pakelti savo vertę. 
 • Vienas iš žemo savęs vertinimo padarinių gali būti asmenybės siekimas įtvirtinti save kitų sąskaita – juos žeminant, mušant, akcentuojant jų trūkumus. 
 • Dėl žemos savigarbos gali atsirasti mokymosi problemų – pvz., mokinys „nusprendžia“ nebesimokyti, nebesiekti savo tikslų, nes vis tiek „kvailas.“
 • Su žema savigarba gali būti susiję pasireiškiantys emocijų protrūkiai, negebėjimas susivaldyti. 
 • Esant žemai savigarbai atsiranda baimė pačiam spręsti problemas, imtis iniciatyvos. Žmogus pradeda kaltinti kitus dėl savo nesėkmių.

5 būdai ugdyti(s) savigarbą. 

 • Konkretūs, aiškūs padrąsinimai – įvardinti tikslų vaiko tinkamą elgesį. Pvz.,: „Tu sutvarkei vazos šukes, pamerkei iškritusias gėles. Gerai pasielgei.“ Vengti apibendrintų pagyrimų „tu šaunuolis“, nes vaikui neaišku – pvz., jei jis išdykaudamas sudaužė vazą ir šukes sušlavė, išgirdęs „tu šaunuolis“, jis spręs – už ką gavo malonų žodį – už tai, kad sudaužė vazą, ar už tai, kad sušlavė šukes. Padrąsinimai turi būti tikri ir nuoširdūs. Dėl nerealių, nepatvirtintų padrąsinimų vaikas pradės save žemai vertinti.
 • Vertingiausios unikalios aprašomosios formuluotės – apibūdinti tik tam vaikui būdingą elgesį: „Pastebėjau, kad padėjai Onutei, kai ji nuliūdusi sėdėjo. Mačiau, kad tai, ką jai pasakei, tiko, ji nusiramino ir sugrįžusi įsijungė į klasės darbą.“
 • Pripažinti sunkumus ir priimti jausmus: „Atrodo, kad tau buvo sunku išlaukti savo eilės. Tu visuomet turi tiek gerų idėjų, kuriomis nori pasidalinti. Tau tikrai nebuvo lengva. Džiaugiuosi, kad tau pavyko.“
 • Džiaugtis vaiku. Rodyti vaikui, kad jį vertinam vien dėl to, kad jis yra, kad mums smagu su juo, kad jis vertingas mums būdamas toks, koks yra, o ne dėl to, ką sako ar daro.
 • Švęsti dabar. Mes nuolat pasakojame vaikams, kiek dar visko jų laukia ateityje, kodėl jie šiandien turi stengtis, mokytis. Vaikai labai mažai laiko praleidžia vertindami tai, ką jie jau pasiekė. Svarbu pripažinti vaiko gabumus, pasiekimus ir talentus, kuriuos vaikas turi jau ŠIANDIEN. Reikia švęsti vaiko pergales. Tai ne vien gerins tarpusavio sutarimą, bet ir įkvėps vaikams daugiau jėgų bei pasitikėjimo savimi. 

Linos Gudaitienės seminaras Savigarbos stiprinimas: pedagoginio darbo galimybė ar būtinybė? – balandžio 1 d. LVJC renginyje pedagogams Edukacinės ir kūrybos erdvės“  (03.30–04.01).

Daugiau informacijos ir registracija (www.lvjc.lt –>Mokymai ir seminarai –>Edukacinės ir kūrybos erdvės​)