Tinklalapio logotipas
Grįžti

Šią savaitę vyksta lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos
event 2015-03-30 domain Nacionalinis egzaminų centras

Šią savaitę vyksta lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos

Kovo 30–balandžio 1 dienomis mokyklose vyksta lietuvių kalbos ir literatūros įskaita. Nacionalinis egzaminų centras prieš du mėnesius paskelbė kalbos ir literatūros (kultūros) temas viešojo kalbėjimo įskaitai. Mokiniai galėjo rinktis vieną temą iš pateiktųjų arba, vadovaujantis įskaitos programa, suformuluoti savo temas remdamiesi Bendrąja programa ir atsižvelgdami į regiono ypatumus arba savo atliktus tiriamuosius darbus. Maksimalus įskaitos vertinimas – 20 taškų, kurie konvertuojami į pažymį pagal įskaitos programoje pateiktą taškų ir pažymių atitikmenų lentelę. Mokinys gauna įvertinimus taškais už pasirengimą kalbai, viešąjį kalbėjimą ir atsakymus į klausimus. Pasirengimo kalbai etapą vertina mokinį mokantis mokytojas. Mokinys, likus savaitei iki numatytos įskaitos vykdymo dienos turėjo pateikti mokytojui parengtą savo viešosios kalbos planą. Mokytojas vertina pasirengimo viešajai kalbai etapą savarankiško kalbos rengimo ir plano įteikimo laiku aspektais.

Viešojo kalbėjimo metu mokinys gali naudotis pasirengtu kalbos planu, kuris 2015 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymo instrukcijoje yra apibrėžtas kaip sudėtinis planas, kuriame pateiktos pagrindinės kalbės tezės, paminėti autoriai ir / ar kūriniai, kurie bus aptariami pristatant pasirinktą ar suformuluotą temą. Atkreipiame dėmesį, kad mokinio viešosios kalbos planas neturi būti jo kalbos santrauka. Taip pat mokinys gali naudotis skaidrėmis, plakatais ar kitomis pasirengtomis vaizdinėmis priemonėmis.
 
Vieno mokinio viešajam kalbėjimui skirta apie 10 minučių ir dar apie 3–5 minutes atsakyti į egzaminuojančio mokytojo klausimus. Du įskaitos vertintojai vertina ar mokinys logiškai, nuosekliai ir argumentuotai pristato pasirinktą ar suformuluotą temą ir jai pasirengtą medžiagą.
 
Balandžio 2–3 dienomis vyks užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaita. Joje mokiniai trauks užduočių bilietus ir atliks pasisakymo / monologo ir pokalbio / dialogo formatui sukurtas užduotis. Pirmosios užduoties atlikimo trukmė – 3–4 minutės, o antrosios – 4–5 minutės. Užsienio kalbos įskaitos metu mokinys taip pat gali gauti maksimalų 20 taškų įvertinimą, kuris pagal įskaitos programoje pateiktą taškų ir pažymių atitikmenų lentelę konvertuojamas į pažymį. Įskaitos metu du vertintojai vertins kaip mokinys geba išsamiai, rišliai ir sklandžiai atskleisti temos turinį, kaip geba palaikyti pokalbį, išreikšti nuomonę, vertinti ir komentuoti pašnekovo teikiamą informaciją, koks yra jo vartojamas žodynas, ar taisyklingai vartoja kalbos priemones, kaip taria ir intonuoja.

Galutiniai lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitų rezultatai paskelbiami per tris darbo dienas nuo įskaitos vykdymo dienos.