Tinklalapio logotipas
Grįžti

Projekto „Lyderių laikas 2“ švietimo problemos analizė: „Mokytojas kaip transformacinis lyderis: faktas ar fikcija“
event 2015-03-30 domain Švietimo aprūpinimo centras

Projekto „Lyderių laikas 2“ švietimo problemos analizė: „Mokytojas kaip transformacinis lyderis: faktas ar fikcija“
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Sparčiai kintantis pasaulis kelia naujų iššūkių švietimo sistemai, mokyklai, mokytojams, visuomenei. Vis dažniau kalbama apie lyderystę švietimo srityje, kaip vieną iš švietimo sistemos efektyvumo požymių. Naujajame tūkstantmetyje mokytojų atliekami vaidmenys išsiplėtė. Šių dienų mokytojui nebeužtenka būti tik siauru savo srities specialistu. Jis turi būti ne tik dalyko mokytojas, bet ir informacijos perteikėjas, </span><a title="Tam tikros srities ekspertas, specialistas, teikiantis profesinių patarimų, konsultacijų, nurodymų savo specialybės klausimais, kartu su konsultuojama institucija nustatantis jos problemą ir ją sprendžiantis. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/3494-vietimo-problemos-analiz-mokytojas-kaip-transformacinis-lyderis-faktas-ar-fikcija#">konsultantas</a><span>, socialinis pedagogas, klasės</span><span> </span><a title="Atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/3494-vietimo-problemos-analiz-mokytojas-kaip-transformacinis-lyderis-faktas-ar-fikcija#">lyderis</a><span> </span><span>ir vyresnysis draugas, tyrėjas, bendradarbiaujantis kolega, novatorius, mokymo(si) proceso organizatorius ir katalizatorius. </span><span>Pastarųjų metų Europos švietimo strategijose ir komunikatuose pabrėžiama, kad šių dienų mokytojui reikia kur kas platesnių ir įvairesnių kompetencijų, tad pirminiam mokytojų rengimui nebepakanka plėtoti tik pedagoginę, dalyko ir didaktinę kompetencijas.</span>Valstybinėje švietimo strategijoje<span> 2013–2022 m. (2013) pirmuoju tikslu užsibrėžiama siekti profesionalių, rezultatyviai dirbančių, pasižyminčių lyderyste pedagoginių bendruomenių.</span> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Europos Tarybos išvadose dėl veiksmingos lyderystės švietime<span> (2013) pabrėžiama, kad turi rastis naujoviškas požiūris į švietimo lyderystę, kuris padėtų pritraukti į mokyklas aukščiausios kvalifkacijos jaunuosius mokytojus, įstengiančius žengti kartu su mokymosi srityje nuolat atsirandančiomis naujovėmis. Pastaruosius kelis dešimtmečius mokslinėje erdvėje kelta </span>ateities lyderystės<span> idėja švietimo sektoriuje sietina su </span>transformacine lyderyste<span>, kuria pabrėžiama tarpusavio sąveika, vidinė motyvacija, sekėjų ugdymas, jų poreikiai ir motyvai ir ypač – vertybės, vienijančios sekėjus (Sergiovanni, 1998; Bennett, Anderson, 2003; Mulford, 2003; Bass, Riggio, 2008, ir kt.). Tai <a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/3494-vietimo-problemos-analiz-mokytojas-kaip-transformacinis-lyderis-faktas-ar-fikcija#">lyderystė</a>, orientuota į pokyčius organizacijoje ir inicijuojanti pokyčius asmeniniame, tarpasmeniniame lygmenyse.</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Išvados ir rekomendacijos:</p> <ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-size:12px;line-height:16.2px"> <li><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Europos Taryba pažymi, kad švietimo lyderiams tenka atsakomybė ne tik už mokymo kokybės, mokymosi pasiekimų gerinimą, bet ir už žmogiškųjų ir fnansinių išteklių valdymą. Tad galėtų būti numatytos priemonės nuolatiniam mokytojo profesiniam tobulėjimai, ypač lyderystės gebėjimų plėtotei.</span></p></li> <li><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Mokytojo darbo sudėtingumas reikalauja įvairiausių kompetencijų, kurių pagrindas turi būti pamatinės vertybės. Europos Taryba pabrėžia, kad mokytojui būtinas atsidavimas savo profesijai, <a title="Išugdytas, išlavintas gabumas, įgudimas atlikti kokį nors veiksmą, darbą. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/3494-vietimo-problemos-analiz-mokytojas-kaip-transformacinis-lyderis-faktas-ar-fikcija#">gebėjimas</a> motyvuoti ir įkvėpti, pedagoginiai ir bendravimo įgūdžiai ir kt. Todėl vertėtų atkreipti dėmesį į šiuo metu Lietuvoje taikomą pedagogikos studijas besirenkančių studentų ir siekiančių dirbti mokyklose mokytojų atrankos strategiją.</span></p></li> <li><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>2011 m. „Lyderių laiko“ atliktu tyrimu, kuriuo buvo siekiama nustatyti Lietuvos mokyklose vyraujančius lyderystės modelius, nustatyta, kad vienas iš septynių esamų lyderystės stilių Lietuvos mokyklose yra transformacinė <a title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. " href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/3494-vietimo-problemos-analiz-mokytojas-kaip-transformacinis-lyderis-faktas-ar-fikcija#">lyderystė</a>, išsiskirianti iš kitų lyderystės stilių aiškiu ir tvirtu vertybiniu pagrindu.</span></p></li> <li><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Mokytojas yra ta asmenybė, kuri daro didžiausią įtaką mokinio mokymosi rezultatams, o ugdymo procese nuolat vyksta kaita. Siekiant profesionalios pedagogų bendruomenės, negana mokytojų profesinio tobulėjimo per praktinį darbą. Naujajame žinių visuomenės amžiuje, turint galvoje nuolat mokytojui kylančius iššūkius ir pedagogo darbo dinamiškumą, būtina kurti profesionalių mokytojų bendruomenes, pradedant nuo aukštojo mokslo institucijų, rengiančių pedagogus. Rekomenduotina investuoti į kokybišką mokytojų rengimą.</span></p></li> </ul> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span></span><span></span><span><span>Visą Švietimo problemos analizę „Mokytojas kaip transformacinis</span></span><span><span> </span></span><span><span><a title="Atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/3494-vietimo-problemos-analiz-mokytojas-kaip-transformacinis-lyderis-faktas-ar-fikcija">lyderis</a>: faktas ar fikcija“ skaitykite</span></span><span><span> </span></span><span><span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/Leidiniai/Mokytojas%20kaip%20lyderis.pdf" target="_blank">čia</a>.</span></span> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Kitos projekto „Lyderių laikas“ parengtos ir išleistos švietimo problemos analizės:</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/3482-vietimo-problemos-analiz-ar-konkurencija-lemia-vietimo-kokyb" target="_blank"><span>Ar konkurencija lemia švietimo kokybę</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/3472-vietimo-problemos-analiz-unikalios-kultros-mokykla" target="_blank"><span>Unikalios kultūros mokykla</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/3466-vietimo-problemos-analiz-iuolaikins-mokyklos-valdymas" target="_blank"><span>Šiuolaikinės mokyklos valdymas</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/3452-vietimo-problemos-analiz-vietimo-ir-ugdymo-tiksl-ir-lietuvos-vietimo-politikos-nuostat-derm" target="_blank"><span>Švietimo ir ugdymo tikslų ir Lietuvos švietimo politikos nuostatų dermė</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/2968-vietimo-problemos-analiz-steigjo-dalyvavimas-mokyklos-lyderystje" target="_blank"><span>Steigėjo dalyvavimas mokyklos lyderystėje</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/2946-vietimo-problemos-analiz-kaip-patobulinti-mokykl-be-pinig" target="_blank"><span>Kaip patobulinti mokyklą be pinigų?</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/2934-vietimo-problemos-analiz-darbuotoj-nuoma-svarba-trkumai-galimybs-kit-ali-patirtis" target="_blank"><span>Darbuotojų nuoma – svarba, trūkumai, galimybės, kitų šalių patirtis</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/2920-vietimo-problemos-analiz-gero-vadovavimo-mokyklai-ir-skmingo-mokini-mokymosi-ssajos" target="_blank"><span>Gero vadovavimo mokyklai ir sėkmingo mokinių mokymosi sąsajos</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/2345-vietimo-problemos-analiz-mokytojas-lyderis-visuomens-varomoji-jga" target="_blank"><span>Mokytojas lyderis - visuomenės varomoji jėga</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/1949-vietimo-problemos-analiz-kiek-lyderysts-surasta-lietuvos-mokykloje" target="_blank"><span>Kiek lyderystės surasta Lietuvos mokykloje?</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/1948-vietimo-problemos-analiz-vietimo-konsultavimas-fikcija-ar-tikrov" target="_blank"><span>Švietimo konsultavimas: fikcija ar tikrovė?</span></a></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/leidiniai/vietimo-problem-analizs/projekto/1947-vietimo-problemos-analiz-lyderysts-kompetencija-kam-kodl-kaip" target="_blank"><span>Lyderystės kompetencija: Kam? Kodėl? Kaip?</span></a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/"><span>www.lyderiulaikas.smm.lt</span></a><span><span> </span><span>inf.</span></span>​</p> </div>