Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame į projekto „Lyderių laikas 2“ parengtų teisinių dokumentų pristatymą
event 2015-03-30 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Kviečiame į projekto „Lyderių laikas 2“ parengtų teisinių dokumentų pristatymą

2015 m. kovo 31 d. 14.30 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje vyks švietimo teisinio reglamentavimo ir politinio konteksto 2014 m. analizės bei rengiamų su švietimo lyderystės plėtote ir mokyklų savarankiškumo stiprinimu susijusių teisės aktų projektų pristatymas-viešoji konsultacija. 

Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje yra susitarta plėtoti mokyklų, mokymosi bendruomenių savarankiškumą, įtvirtinti realų finansinį mokyklų savarankiškumą, diegti atsakingą valdymą. Todėl pristatomos analizės-straipsnio autoriai nagrinėjo politinį kontekstą ir švietimo teisinį reglamentavimą kryptingai. 2014 m. tyrimas pavadintas „Mokyklų savarankiškumo siekių ir perspektyvų teisinės aplinkos tyrimas“.  

Formuluojami pagrindiniai probleminiai klausimai: kiek atskirais mokyklos veiklos aspektais savarankiška šiandieninė mokykla; kokios galimos mokyklos atskirų sričių veiklos savarankiškumo plėtotės kryptys? 

Šiame tyrime mokyklų savarankiškumas nagrinėjamas pagal šias pagrindines mokyklos veiklos sritis:

 • mokyklos veiklos organizavimas,

 • mokyklos turtas,

 • finansai ir materialieji ištekliai,

 • žmogiškieji ištekliai,

 • ugdymas (turinys, procesas),

 • vidinė kokybės vadyba. 

Tyrimas atliktas 2014 metų spalio – lapkričio mėnesiais, taikant struktūruotos apklausos metodą. Tyrimo autoriai pateikia išvadas ir rekomendacijas. 

Autoriai taip pat pateiks siūlymus ir rekomendacijas dėl teisės aktų tobulinimo poreikio su švietimo lyderystės plėtote ir mokyklų savarankiškumo stiprinimu susijusiose skirtingose srityse: 

 • Lyderystės kompetencijų pripažinimo ir papildymo modelio įgyvendinimas;

 • Profesinės pagalbos teikimo, mokyklų bei kitų švietimo įstaigų bendradarbiavimo dėl organizacinio tobulinimosi organizavimas bei finansavimas;

 • Švietimo įstaigų finansavimo („Mokinio krepšelio“) metodikos tobulinimas;

 • Lyderystės plėtotės mokyklos, savivaldybės bei nacionaliniu lygmeniu modelio (modelių) įgyvendinimas;

 • Švietimo konsultavimo modelio įgyvendinimas bei institucionalizavimas. 

Daugiau informacijos ir registracija – čia. 

Apie projektą „Lyderių laikas 2“

Projekto „Lyderių laikas 2“ pagrindinis tikslas – suformuoti paramos švietimo lyderiams infrastruktūros pagrindus. Jis skirtas visos Lietuvos švietimo specialistams, žmonėms, besidomintiems lyderyste, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojams (mokyklų administracijos darbuotojams, mokytojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, švietimo konsultantams, švietimo savivaldos institucijų ir asociacijų vadovams ir dalyviams) bei visiems jauniems žmonėms, ketinantiems savo karjeros siekti švietimo sistemoje. Projektą inicijavo LR Švietimo ir mokslo ministerija. Projektą vykdyti pavesta Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžiam Švietimo aprūpinimo centrui (ŠAC). Projekto partneriai VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. 

Daugiau informacijos apie projektą „Lyderių laikas 2“ rasite interneto svetainėje www.lyderiulaikas.smm.lt 

Dėl išsamesnės informacijos apie projektą ir kitų, su juo susijusių, klausimų kreipkitės į projekto virtualios aplinkos redaktorę Virgą Mačėnaitę-Luckienę: el. paštas virga.macenaite@sac.smm.lt  arba tel. (8 5)  2649 448.