Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame mokinius ir mokytojus išbandyti problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotis
event 2015-03-30 domain Ugdymo plėtotės centras

Kviečiame mokinius ir mokytojus išbandyti problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotis

Įgyvendinant Europos struktūrinių fondų finansuojamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ sukurtos gamtamokslinio, matematinio ir finansinio raštingumo, skaitymo gebėjimų ir problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotys aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti ir įrankis problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotims kurti.

Kuriant užduotis, remtasi tyrinėjimais grįstu mokymosi metodu ir konstrukcionizmo teorija. Užduotis sudaro ne tik tekstai, bet ir paveikslai, grafikai, lentelės, vaizdo medžiaga, animacija ir pan. Jos skirtos 8–10 klasių mokiniams mokytis savarankiškai, padeda ugdytis gebėjimą planuoti, analizuoti, spręsti problemas, pritaikyti patirtį naujose situacijose, numatyti alternatyvius problemų sprendimo būdus.

Gamtamokslinio, matematinio ir finansinio raštingumo, skaitymo gebėjimų užduotys vertinamos „Teisingai“ arba „Neteisingai“. Jei mokinys pateikia neteisingą atsakymą, jis gauna patarimų, kaip sėkmingai atlikti užduotį.

Problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotys vertinamos 4 aspektais – problemos aiškinimosi bendradarbiaujant, problemos sprendimo (planavimo ir vykdymo) bendradarbiaujant, problemos sprendimo įvertinimo (refleksija) bendradarbiaujant ir pačios užduoties sprendimo. Vertinimas pateikiamas procentais.

Įrankis problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotims kurti sudaro galimybes suformuoti užduotį, apdoroti pateiktus sprendimo rezultatus. Naudojant įrankį užduotis galima „klonuoti“, keisti parametrus, pritaikant jas konkrečių mokinių gebėjimams, ir pan.

Kviečiame mokytojus ir mokinius išmėginti sukurtas užduotis, kurti naujas ir jomis dalintis.

Užduotys ir įrankis yra Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ https://sodas.ugdome.lt:

Jei turėsite siūlymų ar pastebėjimų, prašome rašyti Aušrai Gutauskaitei el. paštu ausra.gutauskaite@upc.smm.lt

Ugdymo plėtotės centro informacija