Tinklalapio logotipas
Grįžti

Klaipėdos muzikos mokytojų konferencija „Muzikos pamoka šiandien: metodai, diferencijavimas, vertinimas, refleksija“
event 2015-04-08 domain Ugdymo plėtotės centras

Klaipėdos muzikos mokytojų konferencija „Muzikos pamoka šiandien: metodai, diferencijavimas, vertinimas, refleksija“

Klaipėdos muzikos mokytojams mokinių pavasario atostogos prasidėjo darbingai – kovo 30 d. jie rinkosi į „Ąžuolyno“ gimnazijos aktų salę pasidalyti gerąja patirtimi. Konferencijos dalyviams buvo perskaityti 9 pranešimai. Dauguma jų buvo sėkmingai iliustruoti pamokų ar pristatomų veiklų vaizdo įrašais. Trumpai norisi pakomentuoti kiekvieną pranešimą.

Klaipėdos etninės kultūros centro folkloro ansamblio „Kuršių ainiai“ meno vadovės Jolitos Vozgirdienės pranešimas apie Mažosios Lietuvos dainų ypatumus buvo ne tik informatyvus, bet ir įtraukiantis – kartu su ansamblio „Kuršių ainiai“ muzikantais salėje susirinkę muzikos mokytojai dainavo išskirtines šio krašto dainas.

Mokytoja Regina Bogdanienė pasidalijo patirtimi, kaip veiksmingai padėti mokiniams išmokti groti melodiniais pučiamaisiais instrumentais pradinio ugdymo pakopoje. Giulnara Poloneičik pratęsė pradinio muzikinio ugdymo temą. Ji tarsi teatro aktorė pristatė savo sukurtus aktyviuosius muzikos klausymosi metodus. Įtraukti buvo ir visi konferencijos dalyviai.

Klaipėdos muzikos mokytojai itin kūrybiškai pamokose taiko muzikavimą perkusiniais instrumentais ir improvizacijos metodą. Savo patirtimi dalijosi šioje srityje didžiausią patirtį turinti Vida Auglienė, taip pat – Edita Martinkevičienė ir Jolanta Simaitienė.

Mokytoja Edita Mockuvienė pristatė kompiuterinių muzikos technologijų panaudojimo pamokose galimybes, užduotis ir mokinių sukurtus darbus. Pastaruosius buvo itin įdomu išgirsti. Mokytoja atskleidė, kad technologijos didina mokinių muzikos mokymosi motyvaciją, padeda geriau suprasti muzikos kūrinio struktūrą, išraiškos priemones.

Patirtimi itin aktualia vertinimo muzikos pamokoje tema dalijosi mokytoja Anastazija Vainoriūtė. Ji ne tik pateikė pavyzdžių, išbandytų savo praktikoje, bet ir iškėlė daugybę klausimų, į kuriuos atsakymo dar nerado. Auditorijoje šis pranešimas sulaukė didelį susidomėjimą ir konferencijos organizatoriams buvo pasiūlyta vertinimo temai skirti atskirą renginį.

Apibendrinant galima pasidžiaugti, kad ši konferencija – puikus tyrinėjimu ir įrodymais grįstos ugdymo praktikos pavyzdys. Visos pranešimus skaičiusios mokytojos atskleidė jautrų ir atidų žvilgsnį į mokinius, pamoką, metodą, visos ieškojo iškylančių problemų geriausių sprendimo būdų nebijodamos klysti. Iš tiesų norisi paskatinti visų miestų ir savivaldybių metodinius būrelius pasekti Klaipėdos būrelio pavyzdžiu ir padėkoti Klaipėdos miesto muzikos mokytojų metodinio būrelio tarybai, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centrui už muzikos mokytojų teorinės praktinės konferencijos „Muzikos pamoka šiandien: metodai, diferencijavimas, vertinimas, refleksija“ organizavimą.

Su konferencijos metu skaitytų pranešimų tezėmis galite susipažinti čia:

Žydrė Jautakytė

Ugdymo turinio skyriaus

Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė