Tinklalapio logotipas
Grįžti

15min.lt: Miguel Carvalho Da Silva: „Globalusis švietimas siekia užčiuopti pasaulio pulsą“
event 2015-04-16 domain Švietimo informacinių technologijų centras

15min.lt: Miguel Carvalho Da Silva: „Globalusis švietimas siekia užčiuopti pasaulio pulsą“
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">Balandžio 13 d. Vilniuje vykusioje tarptautinėje švietimo konferencijoje “Globaliojo švietimo scenarijus: Nuo sampratos iki veiksmų” diskusijos plėtojosi ne tik tarp LR vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, akademinės bendruomenės narių, bet taipogi ir tarp globaliojo švietimo praktikas į Lietuvą atvykusių pristatyti kviestinių svečių iš užsienio. Kaip globalųjį švietimą apibrėžia ES valstybių atstovai? Kokias pagrindinės šio švietimo plėtros gaires jie nurodo? </span></div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"> </span></div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">Pirmasis konferencijoje pranešimą skaitė Miguel Carvalho Da Silva <strong><span style="font-family:tahoma">– </span></strong>Šiaurės-Pietų Centro prie Europos Tarybos Globaliojo švietimo programos koordinatorius. Jo teigimu, globalusis švietimas yra holistinė švietimo prieiga, sprendžianti vis labiau didėjantį persipynimą tarp lokaliosios ir globaliosios tikrovių.</span></div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">„Globalusis švietimas siekia užčiuopti pasaulio pulsą“ – metaforiškai aiškino prelegentas, teigdamas, jog šio švietimo tikslas – formuoti globalią pilietiją, galinčią suprasti pasaulinio masto problemas ir jas spręsti.</span></div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">M.Silva pabrėžė, jog norint vystyti globaliojo švietimo praktikas, yra būtinas bendradarbiavimas tarp pilietinės visuomenės ir sprendimų priėmėjų, t. y. valdžios institucijų. Ypatingai svarbi yra ir nacionalinių praktikų sklaida.</span></div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"><span> </span></span></div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"><span></span>„Viešosios politikos formuotojams reikia strategijos. Norint ją sukurti, reikia prieš akis matyti kitų šalių patirtį, kuria galima pasinaudoti kuriant savąjį globalaus švietimo modelį. </span></div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">T</span><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">aip pat būtina pasiruošti, sukurti ir šio mokymosi gaires: elektroninių pamokų platformą, apmokymus mokytojams, įkurti universitetų tinklą“, – teigė prelegentas.</span> </div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">M.Silvos požiūriu, globalaus švietimo plėtra turi būti vykdoma ne tik tiesiogiai (rengiant kasmetinę globaliojo švietimo savaitę), bet per socialinius tinklus („Facebook“, „Twitter“), aktyvią ir nuolat atnaujinamą internetinę svetainę – tas priemones, kuriomis kasdien naudojasi ko ne kiekvienas pasaulio pilietis.</span></div> <div> <strong><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span></strong> </div> <div> <strong><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">Svarbu turėti sisteminius pavyzdžius</span></strong><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">Antrasis pranešėjas – ministerijų, agentūrų ir kitų įstaigų, atsakingų už globalųjį švietimą savo šalyse, europinio tinklo koordinatorius Eddie O'Loughlinas – taip pat pabrėžė, jog sėkmingo globaliojo švietimo plėtros sąlyga – glaudus tarpvalstybinis bendradarbiavimas, galimybė stebėti sisteminius pavyzdžius.</span></div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">Pranešėjo teigimu, tam tikslui 2001 m. buvo įkurtas Globaliojo švietimo tinklas Europoje (GENE), kurį sudaro už švietimą atsakingos ministerijos ir agentūros. GENE siekia suteikti visoms šalims prieigą prie globaliojo švietimo sandų.</span></div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">„Nuo GENE įkūrimo datos globaliojo švietimo srityje buvo pasistūmėta išties nemažai. Pradžioje turėjome tik 6-ias institucijas, kurios dalijosi mokymo(si) patirtimi, o šiandien prie šio proceso prisijungė daugiau nei 40 vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų“, – pasakojo E.O'Loughlinas.</span></div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">GENE esančios šalys kasmet organizuoja simpoziumus bei seminarus, kurių metu yra įvertinami pasiekimai bei aptariamos naujos užduotys, strategijos. Nuo 2001 m. įvyko 32 tarpvalstybiniai apvaliojo stalo susitikimai (iš kurių net 7 – per pastaruosius 3-is metus).</span></div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">E.O'Loughlino pastebėjimu, pagrindinės globaliojo švietimo plėtros kryptys – spartus tinklų kūrimas Europoje, auganti šalių valstybinio sektoriaus parama, pačios globaliojo švietimo koncepcijos ribų aiškinimas ir tikslinimas, didėjantis tyrimų skaičius akademinėje bendruomenėje, palaipsniui besivystantys fondai.</span></div> <div> <strong><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span></strong> </div> <div> <strong><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">Identiteto svarba ir vertybinis pagrindas</span></strong><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">Suomijos praktiką globaliojo švietimo srityje pristačiusi Liisa Jääskeläinen akcentavo, jog globalios pilietijos šerdimi turėtų tapti tapatus identitetas. Panašų požiūrį išsako ir Jungtinių Tautų Generalinio sekretorius Ban Ki Moonas, teigdamas jog kiekvienas asmuo priklauso platesnei bendrijai, žmonijai. Būti globaliu piliečiu – reiškia elgtis atsižvelgiant į „kitą“, aplinką, universalias vertybes. Tai reiškia jausti pagarbą įvairovei ir ginti pliuralizmą.</span></div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">Liisa Jääskeläinen savo pranešime aiškino, jog Suomijos globaliojo švietimo modelis būtent ir yra kuriamas globaliojo identiteto, globalios kultūros formavimo pagrindu.</span></div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">„Suomijos mokyklose mokiniai nuo pat pradinių klasių yra supažindinami su universaliomis, bendražmogiškomis vertybėmis, jiems yra suteikiami kultūriniai globaliojo švietimo pamatai. Tai – pradinis įdirbis, vėliau suteikiantis įrankius pažinti, suprasti, veikti“, – pasakojo prelegentė.</span></div> <div> <strong><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span></strong> </div> <div><strong><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">Tarptautinė konferencija „Globalaus švietimo scenarijus. Nuo sampratos iki veiksmų“ yra kofinansuojama ŠMM, ES ir URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. </span></strong></div> <div> <strong><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span></strong> </div> <div><strong><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">Konferenciją organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su ŠMM ir URM.</span></strong></div> <div> <strong><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span></strong> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt">Laura Kešytė</span></div> <div> <span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"></span> </div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"><a href="http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/karstos-zinios/globalaliojo-svietimo-praktikomis-dalijosi-prelegentai-is-es-saliu-234-497142"><img width="76" height="27" src="/naujienos/PublishingImages/Spaudos%20apzvalgos%20saltiniai/15min.jpg" alt="" style="margin:5px"></a><br><br></span></div> <div><span style="line-height:115%;font-family:tahoma;font-size:8pt"> </span></div> ​</div>