Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame teikti pastabas ir siūlymus Globaliojo švietimo koncepcijos projektui
event 2015-04-16 domain Ugdymo plėtotės centras

Kviečiame teikti pastabas ir siūlymus Globaliojo švietimo koncepcijos projektui

Kviečiame teikti pastabas ir siūlymus Globaliojo švietimo koncepcijos projektui

Bendradarbiaujant Švietimo ir mokslo ir Užsienio reikalų ministerijoms, parengtas Globaliojo švietimo koncepcijos projektas. Globaliojo švietimo koncepcija rengiama įgyvendinant tarptautinius teisės aktus, kuriais siekiama nubrėžti gaires švietimo apie pasaulio vystymosi iššūkius plėtrai. Koncepcija siekiama įtvirtinti globaliojo švietimo sampratą bei pateikti jo įgyvendinimo gaires, kurios užtikrintų nuoseklų ir kokybišką globalųjį švietimą Lietuvoje.

Dokumente apžvelgiama globaliojo švietimo situacija Europoje ir Lietuvoje, apibrėžiama globaliojo švietimo samprata, koncepcijos tikslas ir uždaviniai, įvardijama globaliojo švietimo tikslinės grupės, vykdytojai, apibrėžiami jų vaidmenys ir globaliojo švietimo įgyvendinimo kokybę lemiantys veiksniai.

Globaliajame švietime aktyvus vaidmuo tenka formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijoms, todėl kviečiame švietimo bendruomenę įsigilinti į šį visuomenei teikiamą svarstyti dokumento projektą ir teikti pasiūlymus ir pastabas projekto rengėjams.

Koncepcijos rengimą koordinuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, dokumento projekto rengimo darbo grupę sudaro įvairių ministerijų, švietimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Pastabas ir siūlymus prašome teikti el. pašto adresu koncepcija@lvjc.lt iki 2015 m. gegužės 15 d., užpildant pastabų ir siūlymų lentelę.

Globaliojo švietimo koncepcijos projektą ir pastabų ir siūlymų lentelę rasite čia.

Donata Šablinienė
Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė