Tinklalapio logotipas
Grįžti

Balandžio 20 – 24 d. vykdomas 10 kl. (II gimnazijos kl.) užsienio kalbos pasiekimų lygio nustatymo testas
event 2015-04-17 domain Nacionalinis egzaminų centras

Balandžio 20 – 24 d. vykdomas 10 kl. (II gimnazijos kl.) užsienio kalbos pasiekimų lygio nustatymo testas

Nacionalinis egzaminų centras, atsižvelgdamas į mokyklų poreikį nustatyti pagrindinio ugdymo programą baigiančių mokinių užsienio kalbos pasiekimų lygį, organizuoja užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pasiekimų lygio testo vykdymą. Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS jau užregistruoti mokiniai, kurie atliks užsienio kalbos testą. 27 084 mokiniai atliks užsienio kalbos (anglų) testą, 789 mokiniai – užsienio kalbos (prancūzų) testą, 15 098 mokiniai – užsienio kalbos (rusų) testą ir 2325 mokiniai – užsienio kalbos (vokiečių) testą. Iš viso pasiekimų lygio nustatymo testus atliks 83 proc. mokinių, kurie mokosi 10 (II gimnazijos) klasėje, iš 719 mokyklų.

Atsižvelgiant į užsienio kalbų pasiekimų vertinimo rezultatus, taip pat į Lietuvos ir užsienio ekspertų rekomendacijas, šiais metais visos anglų kalbos testo užduotys, kaip numatoma Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, bus orientuotos į B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Prancūzų, vokiečių ir rusų kalbų testo lygis orientuotas į A2 lygį. Kaip ir ankstesniaisiais metais, testą sudarys trys dalys – klausymo, skaitymo ir rašymo. Testo trukmė – 1 val. 45 min.

Mokinius užregistravusioms mokykloms keturių užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių) pasiekimų lygio testai su jų vertinimo instrukcijomis pateikiami per duomenų perdavimo sistemą KELTAS nuo balandžio 20 d. 8 val. iki balandžio 24 d. Tos mokyklos, kurios mokinių neregistravo atlikti testo, užduotis galės pasiimti iš duomenų perdavimo sistemos KELTAS balandžio 22 – 24 d. Nuo balandžio 27 d. testų užduotys bus skelbiamos Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje.

Po testo vykdymo ir jo įvertinimo prašytume už atskiras užduotis mokinių gautus taškus suvesti į sistemą KELTAS. Taip siekiama gauti grįžtamąjį ryšį apie pasiekimų lygio testų naudojimą ir pagrindinio ugdymo programą baigiančių mokinių užsienio kalbų mokėjimo lygius. Tik suvedus duomenis, bus nustatomas mokinių pasiektas kalbos mokėjimo lygis. Galutinė duomenų suvedimo data – gegužės 4 d.