Tinklalapio logotipas
Grįžti

Etninės kultūros savaitė Etnografinių regionų metams paminėti
event 2015-04-22 domain Ugdymo plėtotės centras

Etninės kultūros savaitė Etnografinių regionų metams paminėti
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Inicijuojama </span><span lang="LT">ETNINĖS KULTŪROS SAVAITĖ</span><span lang="LT">, kurios tikslas – paskatinti ugdymo įstaigas giliau pažinti (tyrinėti) ir saugoti savo krašto, regiono gyvąją tradiciją ir kultūrinį paveldą, aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje su švietimo ir kultūros, mokslo ir studijų institucijomis, vyriausybinėmis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis puoselėjant etninę kultūrą ir įgyvendinant pagrindinius ugdymo siekius bendruomenėse.<span> </span></span><span lang="LT"><br><br><span>Formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigos kviečiamos 2015 metais savo bendruomenėse organizuoti <a href="https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/5ee5d290-42f6-4cee-bed3-d6d7dd24c572.rtf">ETNINĖS KULTŪROS SAVAITĘ</a>, kurios tema – Etnografinių regionų metai. Savaitė organizuojama siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūrinių ir edukacinių renginių programą, <a href="/Documents/Ugdymo%20bendrosios%20programos/Pagrindinis%20ugdymas/EK_programa_Pagrindinis_ug_zin.pdf">Pagrindinio</a> ir <a href="/Documents/Ugdymo%20bendrosios%20programos/Vidurinis%20ugdymas/EK_programa_Vidurinis_ug_pask.pdf">Vidurinio</a> ugdymo etninės kultūros bendrąsias programas bei <a href="http://www.upc.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis/medziaga.php">Ikimokyklinio, priešmokyklinio</a> ir <a href="http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos/">pradinio ugdymo</a> metodines rekomendacijas.</span><br><br><span>Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija su Ugdymo plėtotės centru 2015 m. balandžio 28 d. (antradienį) <a href="https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/0c4f6890-64e1-4430-8ce2-f2a1c4d44921.pdf">organizuoja</a> ETNINĖS KULTŪROS SAVAITĖS <a href="http://www.upc.smm.lt/naujienos/etnine/savaite/Etnines-kulturos-savaites-koncepcijos-pristatymo-preliminari-programa.doc">koncepcijos pristatymą</a>.<span> </span></span><br><br><span>Koncepcijos pristatymas bus <a href="http://duomenys.ugdome.lt/renginys/?973">transliuojamas internetu</a> nuo 15.00 iki 16.30 val. Į dalyvių klausimus, pateiktus raštu, atsakys Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro specialistai.<span> </span></span><br><span><a href="http://upcvideo.ugdome.lt/">Prisijungti</a> prie transliacijos bus galima nuo 14.45 val. </span></span><span lang="LT"> </span></p> <div class="author ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Dėkojame</span><span lang="LT"> ugdymo įstaigų vadovams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už etninės kultūros ugdymą, švietimo centrų metodininkams, atsakingiems už etninę kultūrą ir metodinę veiklą, etninės kultūros mokytojams, įvairių dalykų mokytojams, etninę kultūrą integruojantiems į ugdymo procesą, dalyvavusiems Etnografinių regionų metų pradžios renginiuose – konferencijose <a href="http://duomenys.ugdome.lt/renginys/?104">Klaipėdos</a>, <a href="http://duomenys.ugdome.lt/renginys/?351">Vytauto Didžiojo</a> ir <a href="http://duomenys.ugdome.lt/renginys/?354">Lietuvos edukologijos</a> universitetuose – subūrusiems komandas ir jau pradėjusiems <span>ETNINĖS KULTŪROS SAVAITĖS </span>renginių ciklą.</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">V</span><span lang="LT">eiklų viešinimui Ugdymo plėtotės centas sukūrė atskirą rubriką, kuri įkelta į švietimo bendruomenei sukurtą aplinką „</span><span lang="LT"><a href="https://sodas.ugdome.lt/"><span>Ugdymo sodas</span></a><span>“ ir parengė </span><a href="https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/c85e7f72-0c32-4657-acc2-200cf8af024a.rtf">Instrukciją Etninės kultūros savaitės mokykloje 2015 m. renginių organizatoriams</a>. Sveikiname pirmąsias 18 ugdymo įstaigų, kurios pristatė <span>ETNINĖS KULTŪROS SAVAITĖS </span>veiklas <a href="http://duomenys.ugdome.lt/renginys/?kalendorius-pa8">renginių kalendoriuje</a>.</span> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="LT">Maloniai kviečiame dalyvauti koncepcijos pristatyme ir pateikti Jums rūpimų klausimų.</span></p> <p class="ms-rteElement-P"><span id="ms-rterangepaste-end"></span> </p> </div> </div>