Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokyklos informuojamos apie naują grėsmę – elektronines cigaretes
event 2015-04-27 domain Ugdymo plėtotės centras

Mokyklos informuojamos apie naują grėsmę – elektronines cigaretes

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) primena, kad nuo 2015 metų gegužės 1 dienos Lietuvos Respublikoje įsigalioja draudimai, susiję su elektroninių cigarečių ir jų pildomųjų talpyklų apyvarta, reklama ir rėmimu.

Draudžiama:

1)  parduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų;
2)  asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes ir turėti elektronines cigaretes ar pildomąsias talpyklas;
3)  nupirkti ar kitaip perduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų;
4)  vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis;
5)  bet kokia elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų reklama;
6)  bet kokio pobūdžio viešas ar privatus radijo programų rėmimas bei renginių, veiklos ar atskirų asmenų rėmimas, kuris susijęs su keliomis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėmis ar vykdomas keliose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse, ar turintis kitokį tarpvalstybinį poveikį, ar tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas;
7)  su elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis susiję komerciniai audiovizualiniai pranešimai, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas.

Daugiau informacijos galima rasti Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme.

Primename, kad mokyklos, norinčios įsigyti lipdukų, skirtų draudimui rūkyti ir turėti elektroninių cigarečių mokykloje ir jos teritorijoje, turėtų kreiptis į juos parengusį ir išleidusį Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą.

Departamentas yra parengęs medžiagą visuomenei „Sugriauk mitus apie elektronines cigaretes!“, informacinę medžiagą „Informacija tėvams apie elektronines cigaretes: išsigelbėjimas ar nauja grėsmė?“, lankstinuką mokinių tėvams „Elektroninės cigaretės – tai gebėjimosi ratas ar nauja grėsmė?“.

Visą Departamento parengtą informacinę medžiagą apie elektronines cigaretes galima rasti Departamento interneto svetainės http://www.ntakd.lt rubrikoje „Prevencija“.

2015 m. gegužės 27 d. Departamentas organizuoja konferenciją „Psichoaktyviosios medžiagos: naujos tendencijos ir politiniai sprendimai“. Viena iš renginio temų – elektroninės cigaretės. Konferencija vyks Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (Gedimino pr. 11, Vilnius). Registruotis į konferenciją galima Departamento interneto svetainėje pasinaudojus „Renginių kalendoriumi“.

Išsamesnę informaciją apie renginį suteiks Departamento vyr. specialistas Arminas Mockevičius (el. paštas arminas.mockevicius@ntakd.lt, tel. 8 706 68 093).

Prašome mokyklas šią informaciją paskelbti elektroniniuose dienynuose, pasidalyti su mokinių tėvais, mokytojais, klasių auklėtojais bei kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

Informacinė medžiaga „Sugriauk mitus apie elektronines cigaretes“.
Lankstinukas tėvams „Elektroninės cigaretės – tai gebėjimosi ratas ar nauja grėsmė?“.
Lipduko, skirto draudimui rūkyti ir turėti elektronines cigaretes, pavyzdys.
Informacinė medžiaga tėvams apie elektronines cigaretes.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija