Tinklalapio logotipas
Grįžti

Inovatyvūs ikimokyklinio ugdymo modeliai atskleidžiami filme
event 2015-04-29 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Inovatyvūs ikimokyklinio ugdymo modeliai atskleidžiami filme

Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatytas filmas, pasakojantis apie inovatyvius, atliepiančius skirtingų vaikų ir šeimų poreikius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius. Šis filmas sukurtas remiantis ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių, dalyvavusių ES remtame projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“, patirtimi ir įžvalgomis. 

Projekte dalyvavusios ikimokyklinio ugdymo įstaigos išbandė kitokias, nei įprasta, ugdymo organizavimo formas – keitė įstaigų darbo laiką, pedagogų ar kitų darbuotojų skaičių grupėje, vietą, kurioje vykdomas ikimokyklinis ugdymas, pvz., privačiame name, daugiafunkciame centre, profesinėje mokykloje ir kt. Projekto įgyvendinimo metu surengtas viešas konkursas inovatyviems ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliams įgyvendinti. Buvo atrinkti  32 įdomiausi modeliai. Konkurse dalyvavo visos pageidavusios valstybinės, savivaldybių ir  nevalstybinės  įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas. Filme kalbinami ir savo patirtimi dalijasi atstovai iš konkursą laimėjusių ir iš kitų, inovatyvių ugdymo organizavimo sprendimų ieškančių, ugdymo įstaigų.   

Iki 2012 metų, kai projektas prasidėjo, apie 97 proc. visų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vis dar siūlė įprastos 10,5 val. trukmės ugdymo grupes, retai buvo atsižvelgiama į šeimų bei vietovės bendruomenės poreikius. Vykdant projektą buvo sukurti lankstesni, kūrybiškesni ugdymo organizavimo variantai, suteikiantys įvairesnių pasirinkimo galimybių ir šeimoms, ir pačioms  ugdymo įstaigoms, siekiančioms užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą. 

Pavyzdžiui, grupės gali būti sujungiamos rytinėmis ar vakarinėmis valandomis pailginant vienos iš jų darbo laiką. Didmiesčiuose, kuriuose aktualus vietų trūkumas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, siūloma steigti filialus kitose patalpose, pvz., daugiabučiuose. Tokį sprendimą prieš kelerius metus jau įgyvendino, pvz., Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Lazdynėlis“, įkūręs filialą viename iš Lazdynų mikrorajono daugiabučių. 

Lietuvoje populiarėja ugdymo organizavimo modelis, kai grupėje kartu su auklėtoju dirba menininkas ar užsienio kalbos specialistas, atsiranda ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kelioms valandoms priimančių kūdikius nuo gimimo iki vienerių metų amžiaus. 

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdytas projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ truko nuo 2012 m. iki 2015 m. Jo pagrindiniai tikslai – plėtoti institucinį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ypač kaimo vietovėse, gerinti sąlygas ir teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, plėtoti kompleksinės pagalbos teikimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams, stiprinant pozityviąją tėvystę. 

Daugiau apie projektą:

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/ipup-projektas/11669.  

Sutrumpintą filmo variantą galima peržiūrėti https://youtu.be/XJfCiZmro14.

Visas filmas – interneto svetainėje www.ikimokyklinis.lt

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1253

El. paštas info@smm.lt