Tinklalapio logotipas
Grįžti

Komisijose, atrinksiančiose pretendentus į mokyklų vadovus, dalyvaus mokyklų bendruomenių atstovai
event 2015-04-29 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Komisijose, atrinksiančiose pretendentus į mokyklų vadovus, dalyvaus mokyklų bendruomenių atstovai

Į komisijos, atrinksiančios pretendentus mokyklų vadovų pareigoms eiti, narių sudėtį įeis po vieną mokyklos tarybos atstovą. O pretendentai į mokyklų vadovus konkrečios mokyklos bendruomenei turės įrodyti savo kompetencijas vadovauti. Tai numatyta naujoje Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos apraše ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše. Šiuos dokumentus patvirtino švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.  

Vienas svarbiausių mokyklų vadovų pareigoms eiti konkurso pakeitimų yra šis – pretendentai į vadovus privalės susipažinti su švietimo įstaigos, kuriai nori vadovauti, situacija ir pristatyti savo parengtas gaires bendruomenei. Jie galės lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams – ir su mokiniais, stebėti pamokas ir pan.

Apraše numatyta, kad pretendentas gali apskųsti pretendento kompetencijų įvertinimą.

Nauja ir tai, kad vertinant pretendentus svaresnį balsą turės konkurso komisijos, sudarytos iš 4–6 narių. Šiuos narius deleguos konkurso organizatorius, atitinkamo švietimo įstaigos tipo ar vadovų asociacija, vieną narį – mokyklos taryba, Švietimo ir mokslo ministerija, jeigu ji nebus konkurso organizatorė, ir kt.

Įvedami stebėtojų teisėmis dalyvaujantys asmenys. Komisijos posėdyje stebėtojų teisėmis galės dalyvauti švietimo įstaigos profesinių sąjungų ar darbo tarybos atstovas.

Nustatoma, kad pretendentų į vadovus kompetencijos bus vertinamos keliais etapais. Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje jie bus vertinami dvigubai trumpiau negu iki šiol – ne 8 val., kaip dabar, o iki 4 val. Dalis jų kompetencijų, siejamų su vadovavimu konkrečiai švietimo įstaigai, bus vertinamos per antrąjį etapą – konkursą savivaldybėje. O kognityvinio mąstymo testą pretendentai galės atlikti pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku.

Naujoje tvarkoje taip pat supaprastinamas pretendentų galutinio balo skaičiavimas. Komisijos nariai pretendentus vertins nustatytoje 5 balų skalėje.

Ši tvarka įsigalios nuo birželio 29 dienos. 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 12 39

El. paštas info@smm.lt