Tinklalapio logotipas
Grįžti

bernardinai.lt: Seimas: pedagogų rengimas yra kritinės būklės
event 2015-05-06 domain Švietimo informacinių technologijų centras

bernardinai.lt: Seimas: pedagogų rengimas yra kritinės būklės
Seimas plenariniame posėdyje priėmė Seimo rezoliuciją „Dėl pedagogų rengimo politikos“, kuria siūloma Vyriausybei skirti prioritetinį dėmesį pedagogų rengimui. Už šią rezoliuciją balsavo 55 Seimo nariai, prieš – 16, susilaikė 23 parlamentarai.
 
Šia rezoliucija Seimas atkreipia dėmesį, kad „pedagogų rengimas yra kritiškos būklės ir todėl būtina formuoti aiškią ir racionalią, tyrimų duomenimis grįstą pedagogų ir profesijos mokytojų rengimo politiką". 
 
Seimas siūlo Vyriausybei sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę pedagogų ir profesijos mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo politikos koncepcijai parengti, kurioje būtų suformuotos politikos gairės, tikslai ir uždaviniai iki 2030 m. Taip pat siūloma sudaryti nuolatinę komisiją iš mokslininkų ir praktikų, kuri vykdytų pedagogų ir profesijos mokytojų rengimo stebėseną, siūlytų sprendimus svarbiais pedagogų ir profesijos mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo, profesinės veiklos ir socialiniais klausimais.
 
Tarp kitų Seimo siūlymų Vyriausybei – apibrėžti tyrimais pagrįstą valstybės ir (arba) regionų poreikį pagal mokomuosius dalykus, pedagogines specializacijas ir valstybės užsakymą pedagogams rengti, kokybei užtikrinti; plėtoti lygiagretųjį ir nuoseklųjį pedagogų rengimo modelius; skirti lėšas jau turintiems pedagogo kvalifikaciją studijuoti mokyklai aktualų antro mokomojo dalyko modulį, suteikiantį teisę įgyvendinti to dalyko programą ir taip užtikrinti pedagoginio darbo krūvį mažose mokyklose; suteikti prioritetą švietimo tyrimams.
 
Švietimo ir mokslo ministerijai siūloma konsultuojantis su aukštosiomis mokyklomis ir visuomene patvirtinti Studijų kokybės vertinimo centro parengtą Švietimo ir ugdymo studijų krypčių aprašą bei priimti strateginius sprendimus dėl jaunųjų pedagogų motyvavimo ir profesinės veiklos kokybės gerinimo.