Tinklalapio logotipas
Grįžti

Į Telšiuose vykusį švietimo lyderystės forumą dalyvius sukvietė lyderystės sėkmės istorijos
event 2015-05-07 domain Švietimo aprūpinimo centras

Į Telšiuose vykusį švietimo lyderystės forumą dalyvius sukvietė lyderystės sėkmės istorijos

2015 m. balandžio 29-ąją Telšiuose buvo surengtas antrasis švietimo lyderystės forumas. Šį kartą forumą organizavo naujai sukurta Telšių rajono švietimo lyderių bendrija ir jos veiklą koordinuojanti Telšių „Džiugo“ gimnazija. Šiais metais forumas pavadintas „Lyderystės sėkmės istorijos Telšių rajono mokyklose“.

Forumo metu, naudojantis skirtingų mokyklų patirtimi, buvo siekta atkreipti dėmesį į lyderystės naudą bei lyderystės ugdymą(si). Dalyviams buvo pristatytos keturios lyderystės sėkmės istorijos, kuriomis pasidalino Telšių ŽemaitėsVarnių Motiejaus Valančiaus,Telšių Vincento Borisevičiaus ir Telšių „Džiugo“ gimnazijos atstovai. Po pristatymų forumo dalyviai dalinosi savo įžvalgomis, kuo išgirstos sėkmės istorijos galėtų būti naudingos lyderystės ugdymui(si) mokykloje.

Telsiu forumas 1 dziugo komanda 

Forumą atidarė Telšių rajono švietimo lyderių bendrijos veiklą koordinuojančios „Džiugo“ gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas. Savo sveikinimus susirinkusiems perdavė ir Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva.

Telšių rajono švietimo lyderių bendrijos pristatymas

Apie suburtą švietimo lyderių bendriją forumo dalyviams papasakojo jos pirmininkas, Telšių „Džiugo“ gimnazijos geografijos mokytojas Tomas Ubartas. Pasak jo, pagrindinis švietimo lyderių bendrijos tikslas – inicijuoti lyderystės vystymąsi ugdymo įstaigose ir burti švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius sėkmingo vaiko ugdymuisi. Tomas pabrėžė, kas šiam tikslui pasiekti bendrija nori paskatinti lyderystės ugdymą(si), inicijuoti naujovių diegimą ir dalyvauti sprendžiant aktualius rajonui švietimo klausimus. Buvo akcentuotas esminis bendrijos siekis – tapti svarbiais formuojant rajono švietimo politiką.

Forume oficialiai pristatytas ir bendrijos logotipas, kuriam sukruti buvo skelbtas rajoninis konkursas. Laimėtojai, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos dailės mokytojai, savivaldybės vardu diplomą įteikė rajono meras Vytautas Kleiva.

Mokinių lyderystė

Po švietimo lyderių bendrijos pristatymo apie savo indėlį į lyderystės ugdymą ir dalyvavimą kūrybinių projektų įgyvendinime papasakojo Telšių „Džiugo“ gimnazijos mokinių prezidentūros atstovai Lukas Kaminskis ir Justas Meškys. Forumo dalyviai išgirdo apie Mokomojo Europos Parlamento teikiamą naudą tiek mokiniams, tiek ir mokytojams. Paminėtos dvi šių mokinių iniciatyvos – „Trys tautos – viena istorija“ ir „Žodis žeidžia – Žodis gydo“, sukėlusios atgarsį visos respublikos mastu ir įtraukusios daug garsių žmonių. Jas pristatančią filmuotą medžiagą forumo dalyviai pamatė antrosios pertraukos metu.

Telsiu forumas 5 mokiniu lyderyste 

Lyderystės sėkmės istorijos

Pirmąją sėkmės istoriją „Lyderystė – mokinių kūrybinių ir projektinių iniciatyvų įgyvendinimas“pristatė Telšių Žemaitės gimnazijos mokiniai. Forumo dalyviai buvo supažindinti su menų savaitės renginiais, kurių tikslas – skatinti lyderystę bei suvokimą apie meną. Renginiais siekta praplėsti mokinių užimtumą, paskatinti jų kūrybiškumą, gebėjimą dirbti komandoje, praplėsti požiūrį į meną.

Po to savo sėkmės istorija „Mokinių lyderystės kompetencijos stiprinimas per mokytojų pasidalytąją lyderystę“ pasidalino Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos biologijos mokytoja. Ugdymo įstaigoje buvo siekiama išsiaiškinti, kuo pasižymi mokinys lyderis, bei nutarta ugdymo procese taikyti mokinių lyderystę skatinančius metodus . Vienas iš tokių metodų – konferencija „Sveikata už auksą brangesnė“, kurios metu mokiniams reikėjo savarankiškai rinkti ir apdoroti medžiagą, daryti apibendrinimus ir išvadas bei visą surinktą informaciją pristatyti viešai.

Telsiu forumas 6 pranesejai 

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pavaduotoja savo sėkmės istorijoje „Lyderystės ir vidinės žmogaus motyvacijos tobulėjimo skatinimas bendradarbiavimu ir atsakomybe“ atkreipė dėmesį į tokius svarbius lyderystei aspektus kaip bendradarbiavimas, atsakomybė ir vidinė žmogaus motyvacija. Pavaduotoja pateikė ir jų gimnazijoje vykdomų veiklų pavyzdžių: mokytojų metodinė konferencija, mokinių organizuojami renginiai, projektai, debatai, konferencijos.

Paskutiniąja lyderystės istorija „Integruota etikos ir anglų kalbos pamoka „Etiška lyderystė“pasidalino Telšių „Džiugo“ gimnazijos atstovės. Etikos ir anglų kalbos mokytojos papasakojo apie iššūkius, kuriuos turėjo įveikti planuodamost integruotą anglų kalbos ir etikos pamoką. Mokytojos akcentavo, kad visų pirma labai svarbu visiems vienodai suprasti, kas yra etiška lyderystė ir kokiais principais ji remiasi. Buvo pasidžiaugta, kad pamoka pavyko nepaisant mokinių jauno amžiaus ir sudėtingos temos.

Forumo apibendrinimas

Po kiekvienos lyderystės sėkmės istorijos forumo dalyviai diskutavo grupėse ir užrašė 3 dalykus, dėl kurių, jų grupės nuomone, išgirsta sėkmės istorija naudinga lyderystės ugdymui(si) mokykloje. Pasak forumo dalyvių, lyderystė ugdo kūrybiškumą, atsakomybę, bendruomeniškumą, savęs pažinimą bei savanoriškumą, moko veikti bendradarbiaujant mokyklos viduje ir tarp mokyklų, suteikia sąlygas mokinių saviraiškai, skatina mokinių iniciatyvą, didina bendruomenės narių į(si)traukimą, skatina pasitikėjimą savimi kalbant viešai aktualiomis temomis, sudaro sąlygas įtraukti neformalias veiklas į formalųjį ugdymo procesą, sudaro galimybes bendradarbiauti su socialiniais partneriais, suteikia sąlygas kolegialiam mokymuisi, formuoja etišką ir tolerantišką visuomenės nuomonę, skatina reflektuoti.

Telsiu Forumas 7 refleksija 

Šis forumas suteikė galimybę plačiau sužinoti apie Telšių rajono švietimo lyderių bendriją. Jis įrodė, kad lyderystė yra reikalinga. Jos realią naudą forumo dalyviai įžvelgė diskutuodami grupėse. Reikia tikėtis, kad dalyviai pajus forume sukurtos pridėtinės vertės, kuri gal būt paskatins imtis iniciatyvos sukurti kažką savito, naujo ir įdomaus, naudą. O gal jis virs įkvėpimu savaip įgyvendinti lyderystės idėją ir būtinai pratęsti gražią Telšių švietimo lyderių bendrijos iniciatyvą – pristatyti ir pasidalinti lyderystės darbais būsimuose forumuose.

Telšių rajono švietimo lyderių bendrijos inf.

Telšių rajono savivaldybė yra viena iš 15 projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių savivaldybių. Telšiuose suburta projekto kūrybinė komanda dvejus metus kūrė unikalųjį savivaldybės lyderystės plėtros modelį, kurio galutinis rezultatas - Telšių rajono švietimo lyderių bendrijos įkūrimas.

Visą Telšių rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelį galite pamatyti ČIA.

Dar 2013-aisias įvykęs pirmasis projekto „Lyderių laikas 2“ Nacionalinis švietimo lyderystės forumas tapo kasmete tradicija ir paskatino rastis regioninių lyderystės forumų judėjimą. Tokie forumai jau yra vykę Kėdainiuose, Ukmergėje, Biržuose, Ignalinoje, Panevėžio raj., Vilniuje, Telšiuose, Skuode, Šiauliuose, Lazdijuose...

www.lyderiulaikas.smm.lt​