Tinklalapio logotipas
Grįžti

Europos Tarybos Pestalozzi programos mokymo kursai mokytojų rengėjams „Perkeliamųjų nuostatų, gebėjimų ir žinių vertinimas“
event 2015-05-11 domain Ugdymo plėtotės centras

Europos Tarybos Pestalozzi programos mokymo kursai mokytojų rengėjams „Perkeliamųjų nuostatų, gebėjimų ir žinių vertinimas“

Europos Tarybos PESTALOZZI programa kviečia dalyvauti mokymo kursuose mokytojų rengėjams „Perkeliamųjų nuostatų, gebėjimų ir žinių vertinimas“, vyksiančiuose 2015 m. spalio 20 – 23 d. Strasbūre, Prancūzijoje. Šie mokymo kursai – pirmoji ilgalaikės mokymo programos, kuria mokytojų rengėjams siekiama sudaryti galimybes kartu su kolegomis iš kitų šalių tobulinti savo kompetenciją Europos Tarybos prioritetinėmis švietimo temomis, prisidėti prie mokomosios medžiagos rengimo, suburti šių temų specialistų bei ekspertų tinklą, skleisti ir platinti mokymų medžiagą, dalis. Bendra programos trukmė – 12 mėnesių, t. y. apie 120 – 150 valandų, skirtų dviem tarptautiniams mokymo kursams, bendram ir savarankiškam darbui. Pirmieji mokymo kursai įvyks 2015 m. spalio 20 – 23 d. Antrasis tarptautinis susitikimas numatomas 2016 m. pavasarį. 

Šiuose mokymo kursuose mokytojų rengėjams bus nagrinėjama, kaip, atsižvelgiant į perkeliamąsias kompetencijas, gali būti įvertinti mokymosi pažanga ir rezultatai. Kursų metu bus aptariami tokie klausimai: Ar buvo pasiekta numatytų rezultatų? Kiek buvo patobulintos perkeliamųjų kompetencijų sudedamosios dalys? Ar esame susidarę teisingą įspūdį apie kiekvieno mokinio pasiekimus? Ar mano klasės mokiniai suvokia savo padėtį ir pažangą laukiamų rezultatų atžvilgiu?

Baigę kursus dalyviai bus geriau pasirengę naudoti įvairius metodus ir priemones, skirtas perkeliamųjų nuostatų, gebėjimų ir žinių vertinimui, o taip pat:

  • mokytojų bei mokinių, jų šeimų ir bendruomenių supratimo apie perkeliamųjų nuostatų plėtros, gebėjimų bei žinių svarbą didinimui;

  • perkeliamųjų kompetencijų plėtrai, o taip pat pažangos vertinimo integravimui į savo mokymo ir mokymų praktiką;

  • vertinimo metodų ir priemonių panaudojimui, užtikrinant sėkmingą perkeliamųjų kompetencijų ugdymą

Tikimasi, jog dalyviai sukurs švietimo profesionalų, gebančių tęsti mokymus tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu bei vietiniu lygiu, tinklą, vienijamą bendro požiūrio į plėtotinas kompetencijas ir mokymo metodologiją. Kursų metu bus parengtas ir paskelbtas išbandytų mokymosi išteklių rinkinys, pasitarnausiantis kaip metodinė pagalba rengiant mokytojus.

Daugiau informacijos apie mokymo kursus galite rasti http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/calendar2015.pdf (19 psl.).

Teikti paraiškas gali visi, dirbantys formaliojo ar neformaliojo švietimo mokytojų rengimo arba jų kvalifikacijos tobulinimo srityse (mokymo vadovų rengėjai, mokytojų rengėjai, kiti ugdymo srities specialistai, skleidžiantys turimą informaciją ir patirtį kitiems (vadovėlių rengėjai, lektoriai ir pan.). Iš Lietuvos bus atrinkti 1–2 kandidatai, turintys patirties ir didelį norą gilintis į modulio temą. Atrenkant kandidatus, bus atsižvelgiama į jų:

  • turimą darbo su nurodyta tema patirtį;

  • asmeninę ir profesinę motyvaciją;

  • anglų arba prancūzų kalbos mokėjimą;

  • įsipareigojimą skleisti modulio rezultatus savo profesinėje aplinkoje;

  • įsipareigojimą aktyviai ir atsakingai dalyvauti visuose mokymo modulio etapuose.

Dalyvių kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas padengs Europos Taryba, atrinktieji kandidatai apie tai bus informuojami plačiau.

Norintieji dalyvauti mokytojų rengėjų mokymo modulyje „Perkeliamųjų nuostatų, gebėjimų ir žinių vertinimas“, kviečiami užpildyti iki š. m. birželio 1 d.

Daugiau informacijos gali suteikti Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė Giedrė Tumosaitė, tel. (8 5) 279 9599, el.paštas giedre.tumosaite@upc.smm.lt

Giedrė Tumosaitė,

Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė