Tinklalapio logotipas
Grįžti

Renata Pavlavičienė: „Geros mokyklos nominacija besąlygiškai įpareigoja švietimo kokybei“
event 2015-05-19 domain Švietimo aprūpinimo centras

Renata Pavlavičienė: „Geros mokyklos nominacija besąlygiškai įpareigoja švietimo kokybei“

Šiais metais aštuonioms Lietuvos mokykloms – Alytaus Šaltinių pagrindinei mokyklai, Jonavos r. Bukonių pagrindinei mokyklai, Kauno Santaros gimnazijai, Kauno Suzukio pradinei mokyklai, Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijai, Panevėžio Vyturio progimnazijai, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai, Šilutės Žibų pradinei mokyklai – buvo įteiktos Geros mokyklos nominacijosNet dviejose nominuotose mokyklose darbuojasi projekto „Lyderių laikas“ švietimo lyderystės magistrantūros studentės Jolita Petkevičienė ir Renata Ivaškevičienė. O dar viena projekto magistrantė, Prienų rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, projekto kūrybinės komandos vadovė savivaldybėje, Kokybės siekiančių mokyklų klubo prezidentė Renata Pavlavičienė dalyvavo vertinant ir atrenkant mokyklas šiai nominacijai. Graži proga pokalbiui...

Kaip gimė idėja steigti Geros mokyklos nominaciją?

Visų pirma, norėtųsi pasakyti, kad ši idėja gimė Geros mokyklos koncepcijos, sukurtos Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“, pagrindu. Sakyčiau, Geros mokyklos koncepcijos projektas atsirado labai laiku, nes vis dažniau ir plačiau pasigirsta diskusijos apie tai, kokia mokykla šiandien Lietuvoje yra gera. Kitais žodžiais tariant, Koncepcijos atsiradimas paskatino galvoti apie tai, kokią švietimo kokybės sampratą mes šiandien kuriame ir kaip aktyviai tai darome. O siekdami dar labiau paskatinti ilgalaikes mokyklų ir jų steigėjų iniciatyvas gerinti mokyklų veiklos kokybę, padėti užpildyti šiuo metu Lietuvoje esančias mokyklų veiklos kokybės pripažinimo ir jų pažangos skatinimo spragas, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Kokybės siekiančių mokyklų klubas ir Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija šiais mokslo metais praktiškai išbandė mokyklų veiklos kokybės pripažinimo procedūras, organizavo šių mokyklų nominavimą ir jų patirties sklaidą.

Geros mokyklos koncepcija kviečia susitelkti kuriant šiandienos lūkesčius atitinkančią gerą mokyklą. Kaip manote, kas šiame procese yra svarbu?

Geros mokyklos koncepcijoje siūloma į šiuolaikinę mokyklą žiūrėti kaip į tokią, kurios tobulėjimas paremtas visų interesų grupių – mokinių, mokytojų, tėvų, mokyklos vadovų ir steigėjų, nacionalinio lygmens institucijų – dialogu, skatinama mokytis su kitais ir iš kitų, kad remiantis šiuo mokymusi atsirastų sutelktumas siekiant bendrų tikslų, refleksyvumas, kuris padeda susitarti dėl ateities ir ją planuoti, kad vyktų mokymosi ir asmeninio tobulėjimo skatinimas. Drįsčiau sakyti, kad tai atkreipia dėmesį į sisteminės lyderystės švietime svarbą, į poreikį auginti visų lygmenų švietimo lyderius ir į jų indėlį kuriantgerą mokyklą.


Kartais pasigirsta abejonių dėl švietimo projektų dermės. Kadangi jau pradėjote kalbėti apie lyderystę, kaip vertintumėte sąsajas tarp Geros mokyklos koncepcijos ir nominacijos bei projekto „Lyderių laikas“ veiklų?

Mano nuomone, aiškiai matomos sąsajos tarp visų minėtų veiklų – vertybinis jų pagrindas. Šiandien, kai pagreitį bando įgauti mokyklų reitingavimas vien pagal akademinius rezultatus, Geros mokyklos koncepcija siūlo ir kitokią prasmę – mokyklų veiklos kokybės, siekiant ir rezultatų, ir ugdymo(si) proceso dermės, pripažinimą ir jos skatinimą. Geros mokyklos nominacijų teikimo procedūrose dalyvavusių mokyklų buvo prašoma pateikti konkrečius veiklos įrodymus ir įsivertinti pagal Koncepcijoje numatytas skirtingas vertinimo sritis, taip akcentuojant atsakomybės ir atskaitomybės skaidrumą. Geros mokyklos koncepcija ragina griauti mokyklos pažangą stabdančias sienas dėl geresnio mokinių mokymosi, kviečia steigėją ir vietos bendruomenę strategiškai palaikyti mokyklos bendruomenę, drąsina mokyklos vadovą dalintis atsakomybe su mokyklos bendruomene ne tik priimant svarbius sprendimus, bet ir juos įgyvendinant, t.y. pasitelkti pa(si)dalintąją lyderystę. Kitaip sakant, abu projektai – „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ ir „Lyderių laikas“ pripažįsta lyderystę vardan mokymosi ir kuria sąlygas šiai lyderystei stiprinti, atkreipia dėmesį į visų švietimo lygmenų vaidmenį ir skatina sisteminį požiūrį telkiant šių lygmenų lyderius.

Kuo ypatingos Geros mokyklos nominacijos skyrimo procedūrose dalyvavusios, o taip pat – ją pelniusios mokyklos?

Pirmiausią įvardinčiau drąsą. Geros mokyklos nominacija yra nauja, tačiau besąlygiškai įpareigojanti ne tik šiandien įrodyti, kad esi gerai dirbanti mokykla, bet išlikti tokia ir ateityje. Visos atrankoje dalyvavusios mokyklos išdrįso būti atviros tokiems iššūkiams. Ir ką daugiau, jeigu ne mokyklų įsipareigojimą švietimo kokybei gali liudyti faktas, kad visos atrankoje dalyvavusios mokyklos žinojo, jog tai nėra konkursas dėl kažkokio materialaus laimėjimo, tai – konkursas dėl to, kad išdrįstum pripažinti, jog kuri „prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekiančią mokyklą“, įsipareigoji atvirai ir nuoširdžiai dalintis savo patirtimi. Buvo džiugu stebėti laimėjusių aštuonių mokyklų kūrybiškumo įrodymus, kaip kad Geros mokyklos koncepcijoje sakoma, „gerų rezultatų galima pasiekti dirbant skirtingais būdais ir įvairiai organizuojant mokyklų veiklą“, skatinant „bendruomenes „išrasti“ mokyklą, kuriant naujus jos veiklos modelius, aplinkas ir ugdymo būdus.“ Visos aštuonios mokyklos tai realiai atskleidė ne tik dalyvaudamos atrankos procedūrose, bet ir pristatydamos savo patirtį nominacijų teikimo renginiuose. Verta didžiuotis tokiomis mokyklomis ir laukti jų lyderystės iniciatyvų, kad gerai dirbančių mokyklų Lietuvoje būtų kuo daugiau.

Geros mokyklos nominacijų teikimo šventės akimirkas rasite ČIA

„Lyderių laiko“ inf.

www.lyderiulaikas.smm.lt