Tinklalapio logotipas
Grįžti

Verslas ir mokykla: vieno tikslo siekis
event 2015-05-27 domain Ugdymo plėtotės centras

Verslas ir mokykla: vieno tikslo siekis

Lietuvoje kasmet 6,5 proc. bendrojo ugdymo ir 15 proc. profesinio rengimo mokyklų mokinių palieka mokyklas nebaigę mokslo. Trečdalis tokių mokinių niekur neįsidarbina.

Kaip įtraukti verslo organizacijas, darbdavius į prevencinę veiklą, vykdomą mokyklose prieš ankstyvą mokinių pasitraukimą iš švietimo sistemos, kokiomis priemonėmis ugdyti mokinių verslumo dvasią, kaip padėti jiems pasirinkti profesiją pagal savo polinkius ir gebėjimus – atsakymų į šiuos klausimus ieško ES programos „Erasmus +“ projektas „Mokykla ir darbas“.

Projekto vadovai: Italijos profesinio rengimo institucijų asociacija (CIPAT) ir Italijos edukacinė, kvalifikacijos tobulinimo organizacija (PIXEL).

Partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas ( LEU); Belgijos informacinių technologijų mokytojų ir ekspertų asociacija (INFOREF); Ispanijos Aragono regiono verslininkų konfederacija (CREA); Prancūzijos katalikiškųjų švietimo įstaigų asociacija (RENASUP); Rumunijos kvalifikacijos tobulinimo institucija (EuroEd).

Kalbamės su projekto koordinatore, LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto Kalbų mokymo centro vadove Irena Navickiene.

„Vien mokyklos taikomomis priemonėmis mokinių nelankymo ir ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos problemos negalima išspręsti, todėl šio projekto veiklomis į pagalbą pedagogams sieksime pasitelkti darbdavius ir verslo įstaigų darbuotojus. Manome, kad darbdaviai galėtų padėti mokytojams, karjeros ugdymo pedagogams geriau pasirengti mokinių konsultavimui, savo asmeniniu pavyzdžiu motyvuoti mokinius gerai mokytis, nepalikti mokyklos per anksti ir pasirinkti profesijas, tinkamas jiems pagal gebėjimus ir polinkius. Nors mokytojai turi įvairių profesijų aprašų, daugelis tinkamai konsultuoja mokinius dėl karjeros planavimo, tačiau darbdavys, verslininkas žino praktiškai, kokių savybių, įgūdžių, žinių reikia vienai ar kitai profesijai, ir galės dar patraukliau pateikti mokiniui, pasakodamas savo sėkmės ir nesėkmės istorijas, su kokiais sunkumais susidūrė, siekdamas tikslo; kas jam padėjo išsiugdyti reikiamus charakterio bruožus ar įgūdžius, kurie atnešė sėkmę; padės motyvuoti mokinius, ypač esančius socialinės rizikos grupėse, tęsti mokymąsi vidurinėje ar profesinio rengimo mokykloje“, – kalba Irena Navickienė.

Į klausimą, kokie darbai atliekami dabar, pašnekovė atsako, jog šiuo metu visi projekto partneriai ir Lietuvos mokyklos, dalyvaujančios projekte, peržiūri (analizuoja) esamą internete klausimynų bazę, mokyklose naudojamus testus mokinių gebėjimams ir turimiems įgūdžiams nustatyti ir kuria naujus – interaktyvius, paremtus mokinio ir mokytojo dialogu testus, kurie padės mokiniui giliau pažinti save, atskleisti paslėptus talentus, potencialą, gebėjimus ir polinkius kuriai nors profesijai, o mokytojas, išanalizavęs testo rezultatus, galės geriau patarti mokiniui, suteikti jam individualių konsultacijų dėl tolimesnio karjeros planavimo, profesijos pasirinkimo kelio. 12 interaktyvių testų (klausimynų), sukurtų bendromis visų projekto šalių – partnerių jėgomis, bus skelbiami projekto „Mokykla ir darbas“ portale „SchoolandWork“. Juos pirmiausia išbandys projekte dalyvaujančios mokyklos, profesinio rengimo centrai. Iki 2016 m. rugsėjo mėnesio bus sukurtas daugiašalis mokyklų tinklas, sudarytas paklausiausių ir reikalingiausių profesijų (darbo profilių) ES darbo rinkoje sąrašas, sukurti interaktyvūs testai mokinių įgūdžiams, gabumams, polinkiams nustatyti; internetinės priemonės mokinių verslumui skatinti; sukurta videogalerija, kurioje mokiniai galės išgirsti sėkmingų verslininkų ir įvairių profesijų žmonių patarimus renkantis profesiją, jų sėkmės istorijas, sužinoti apie jų mokymosi ir karjeros planavimo kelius. Taip pat bus sukurta kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams ir karjeros ugdymo konsultantams, kurią padės rengti verslo įstaigų atstovai, darbdaviai.

Interaktyvių testų kūrimo procese ir kitose projekto veiklose jau dalyvauja 8 Lietuvos švietimo įstaigos, 390 mokinių, 187 rizikos grupės mokiniai, 17 mokytojų ir 10 karjeros ugdymo konsultantų.

Irena Navickienė pasakoja apie jau įvykusius pokalbius, susitikimus su projekto dalyviais – švietimo įstaigų vadovais, karjeros ugdymo pedagogais, mokiniais, džiaugiasi jų aktyvumu, karjeros ugdymo renginiais, atliepiančiais projekto „Mokykla ir darbas“ tikslus bei siekiamus rezultatus. Kovo mėnesį įvykę Karjeros ugdymo dienų renginiai Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijoje ir Kauno J. Dobkevičiaus vidurinėje mokykloje patvirtino, jog Lietuvos verslo įstaigų vadovai, sėkmingi verslininkai, ypač buvę šių mokyklų auklėtiniai, giliai suvokia ir vykdo savo kilnią misiją – asmeniniu pavyzdžiu, patarimu padėti mokiniams atrasti savo gyvenimo kelią, ugdyti verslumo dvasią mokyklose, padėti pedagogams motyvuoti mokinius gerai mokytis ir pasirinkti profesiją pagal savo gebėjimus ir polinkius. Projektas sėkmingai vykdomas ir neabejotinai turės įtakos Lietuvos mokinių karjeros ugdymo sistemos bei prevencinio darbo sėkmei sumažinant ankstyvą mokinių pasitraukimą iš mokyklos.

Post scriptum

Pašnekovė, be kita ko, dalijasi įspūdžiais, kaip gimė šio projekto idėja. Prieš keletą metų gavusiai finansavimą iš Švietimo mainų paramos fondo I. Navickienei teko tobulintis Italijoje, Florencijoje, PIXEL edukacinės organizacijos surengtuose kursuose „Projektų planavimas ir valdymas“. Ten susipažinusi su PIXEL organizacijos vadovais Lietuvos edukologijos universiteto Kalbų mokymo centro vedėja Irena Navickienė buvo pakviesta į Florenciją padaryti pranešimo tarptautinėje konferencijoje „Ateities švietimas“ apie pedagogų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymą ir jos vadovaujamo Kalbų mokymo centro 20-ties metų  tarpkultūrinio bendradarbiavimo patirtį. Konferencijoje aptariant ES šalių švietimo problemas Irena buvo pakviesta prisijungti prie tarptautinės komandos ir kartu parengti projektą „Mokykla ir darbas“.

Pašnekovė pabrėžia ir džiaugiasi, kad, studijuodama ISM vadybos ir ekonomikos universiteto švietimo lyderystės programoje, kurią vykdo nacionalinis Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas projektas „Lyderių laikas 2“, sutiko daug bendraminčių – mokyklų vadovų ir pedagogų, kurie aktyviai įsijungė į projekto „Mokykla ir darbas“ veiklas, ir subūrė grupę, kuri planuoja ir rengia naujus „Erasmus+“ programos projektus. 

Daugiau apie projektą

Parengė Juozas Skomskis