Tinklalapio logotipas
Grįžti

alfa.lt: Pitrėnienė: švietimas, deja, ne visiems yra prioritetas
event 2015-05-29 domain Švietimo informacinių technologijų centras

alfa.lt: Pitrėnienė: švietimas, deja, ne visiems yra prioritetas
Naujienų portalas Alfa.lt klausia: „Ar švietimas Lietuvoje – nemylima politinių partijų podukra?“
 
Ilgus metus dirbdama tiesiogiai su švietimu susijusį darbą, puikiai žinau, kad švietimas yra viena svarbiausių valstybės sričių, kuriai nereikia gailėti nei pastangų, nei lėšų. Džiaugiuosi, kad tai puikiai supranta ir Darbo partija, kurios programoje švietimui skiriama itin daug dėmesio.
 
Tačiau būdama Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininke turiu apgailestauti, kad kai kurie politikai, deja, nelinkę spręsti švietimo bėdų, o kiti – net turėję realias galimybes – to nepadarė. Kai mes imamės šio nelengvo darbo, mūsų iniciatyvoms „užgesinti“ metamos nemenkos pastangos.
 
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas savo kompetencijos ribose per trejus metus yra nuveikęs iš tiesų reikšmingų darbų. Svarstėme ir sprendėme pedagogų rengimo tobulinimo problemas, bendrojo ugdymo mokyklų finansavimo klausimus, neformaliojo ugdymo srities tobulinimą, itin opius mokinio krepšelio aspektus.
 
Ne vieną kartą diskutuota ir spręsta, kaip panaudoti europines lėšas. Komitetas yra pasisakęs, kad apie 20 proc. Europos Sąjungos fondų švietimui skiriamų lėšų turėtų pasiekti mokyklas, pedagogus ir mokinius, taip pat universitetus, dėstytojus bei studentus ir taip duotų impulsą proveržiui bei taip reikalingiems teigiamiems pokyčiams švietimo srityje.
 
Nemažą dalį šių klausimų Darbo partijos ir mūsų komiteto dėka beveik pavyko išspręsti: komitetas pasiekė, kad sutaupytos mokinio krepšelio lėšos nebūtų grąžintos į biudžetą, o paliktos mokymo reikmėms (pastaruoju metu tai sudarė apie 60 mln. Lt), komiteto iniciatyva Seimas priėmė nutarimą, kad naujasis mokyklų finansavimo modelis klasės (grupės) krepšelio principu būtų išbandytas nuo 2015 rugsėjo 1 d. ne mažiau kaip penkiose savivaldybėse, parinktose savanoriškai ir atsižvelgiant į jų grupes pagal gyventojų skaičių ir vyraujantį gyvenamosios vietovės tipą.
 
Vadovaudama komitetui, bendraudama su Vyriausybe atkakliai siekiu įrodyti, kad nepakankamas dėmesys švietimui neigiamai atsiliepia mums visiems – 4,67 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) švietimo sričiai yra nepakankamas finansavimas. Kitose Europos šalyse ir Lietuvos švietimo strategijoje yra numatyta skirti 6 proc. nuo BVP – to pamažu ir turėtumėme siekti.
 
Nuosekliai dirbu, kad mūsų švietimo sistema nebūtų chaotiška, tvarkoma priešokiais ir gerai neapsvarsčius, kokių tikslų norima pasiekti ir kas dėl ko daroma. Ir ne kartą atkreipiau dėmesį, kad trūksta ne tik pinigų – trūksta ir nuoseklumo, aiškios vizijos ir protingų sprendimų. Sutinku, kad valstybėje ne viena dėmesio ir lėšų reikalaujanti sritis, tačiau, kol nesuprasime, kad svarbiausia yra žmogus ir jo ugdymas, tol negalėsime eiti į priekį. Juk parengimas gyvenimui, mokslas, studijos, jų rezultatai bei įgytų žinių ir įgūdžių pritaikymas vėliau dirbant – tai garantas, kad valstybė bus stipri, savarankiška ir klestinti.
 
Todėl tikiu, kad vieną dieną visi politikai, pamiršę savo ambicijas, susitelks ir neatidėliodami kartu imsis spręsti švietimo problemų.
 
Audronė Pitrėnienė yra Seimo Darbo partijos frakcijos narė, naujoji švietimo ir mokslo ministrė.