Tinklalapio logotipas
Grįžti

Numatoma stiprinti mokinių finansinį raštingumą
event 2015-05-29 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Numatoma stiprinti mokinių finansinį raštingumą

Planuojama, kad Lietuvos bankas, Švietimo ir mokslo ministerija, bendradarbiaudami su  kitomis atsakingomis institucijomis parengs integruotą priemonių ir veiksmų planą, apimsiantį svarbiausių finansinio raštingumo žinių, gebėjimų, įgūdžių ugdymą nuo mažų dienų. Priemonių planas nuosekliai ir sistemiškai apims tiek formalųjį, tiek neformalųjį ugdymą, taip pat pedagogų rengimą, kvalifikacijos kėlimą, glaudžiai  siesis su verslumo, inovatyvumo,  kūrybiškumo ugdymu.

Apie tai šiandien kalbėta švietimo ir mokslo viceministro Rolando Zuozos ir Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotos Ingridos Šimonytės susitikime.

Pasak viceministro R.Zuozos, švietėjiškos finansinio raštingumo programos labai svarbios, būtina formuoti praktinius, gyvenime reikalingus įgūdžius, kaip tvarkyti savo biudžetą, ką žinoti imant paskolą, draudžiantis ir pan.

Susitikimo metu kalbėta apie glaudesnį bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti kokybišką finansinio raštingumo augimą, ypač atsižvelgiant į galimus tarptautinio penkiolikmečių tyrimo (PISA) 2015 tyrimo duomenis. 2015 metais pirmą kartą Lietuva dalyvavo PISA finansinio raštingumo tyrime.

Šiuo metu pradinėse klasėse ir pagrindinės mokyklos pirmojoje pakopoje asmeninių finansų tvarkymo klausimai integruoti į kitus mokomuosius dalykus:  į matematikos, technologijų kursus. „Ekonomikos ir verslumo” kursas 9-10 kl. – privalomas, o 11-12 kl. pasirenkamasis.

Taip pat Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos bankas yra pasirašę  bendradarbiavimo sutartį.  Mokyklos  dalyvauja kasmet organizuojamoje vaikų ir jaunimo finansinio raštingumo dienoje, savaitėje.    

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

E.p.info@smm.lt

Tel. (8 5) 219 1253