Tinklalapio logotipas
Grįžti

Projekto „Lyderių laikas 2“ magistrantūrą įveikė jau antroji švietimo lyderių laida
event 2015-06-02 domain Švietimo aprūpinimo centras

Projekto „Lyderių laikas 2“ magistrantūrą įveikė jau antroji švietimo lyderių laida

Po metų ir penkių mėnesių intensyvių studijų ISM Vadybos ir ekonomikos universitete projekto „Lyderių laikas 2“ „Švietimo lyderystės“ magistrantūros studijų programos dalyviai 2015 m. gegužės 25 – 29 d. Kaune ir Vilniuje gynėsi savo baigiamuosius darbus. Gynimai buvo atviri, tad juose galėjo dalyvauti visi norintys.

Antroji „Švietimo lyderystės“ programos dalyvių laida studijas pradėjo 2013 m. gruodžio 20-ąją. Magistro laipsnio ISM Vadybos ir ekonomikos universitete siekė 73 švietimo bendruomenės nariai. Sėkmingai baigiamuosius darbus apsigynusiems 67 antrosios laidos ir 6 pirmosios laidos magistrantams diplomai bus įteikti birželio 19 dieną.

„Švietimo lyderystės“ magistrantūros studijų programa pradėta vykdyti 2012 m. kovo mėnesį. Pagal ją mokėsi 81 nacionalinio, savivaldybių ir mokyklų lygmens švietimo darbuotojas.

Šiai studijų programai buvo suburta keturių Lietuvos universitetų (ISM Vadybos ir ekonomikos, VDU, KTU ir LEU) dėstytojai, dalintis gerąja patirtimi į paskaitas buvo kviečiami praktikai, modulį „Mokymosi procesą skatinanti lyderystė“ skaitė užsienio profesorės.

Komisija 

Svarbiausias šios studijų programos tikslas – švietimo kokybės gerinimas ugdant lyderystę vardan mokymosi, t. y. ugdant tas absolventų kompetencijas, kurios svarbios siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų, kūrybingumo, iniciatyvumo.

Lyderystės vardan mokymosi paskirtis – tobulinti kiekvieną mokyklą ir visą švietimo sistemą, pačiam lyderiui bręstant kaip asmenybei ir ugdant besimokančias bendruomenes lyderystės dvasia.

Ši programa skirta būsimiems ir esamiems mokyklų vadovams, vadovų pavaduotojams, mokytojams ir kitiems švietimo sistemos darbuotojams, t. y. tiems žmonėms, kurie siekia daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams ir per juos – rezultatams.

Magistrantų mintys

Jonas Kietavičius, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius: „Švietimo lyderystės magistro studijų metu kiekvienam iš studentų visų pirma suteikta unikali galimybė susipažinti su naujausiais, inovatyviais vadybos metodais, be kurių taikymo šiandieninė švietimo organizacija nebegalėtų vadintis šiuolaikiška. Mokymosi formų gausa praplėtė akiratį nestovėti vienoje vietoje, o judėti į priekį prisitaikant prie iššūkių bei kaitos. Tikiuosi, kad kiekvienas studijavęs ir sugrįžęs į savo organizaciją, po šių studijų pavers ją besimokančia organizacija, kuri formuos naują požiūrį į mokymąsi. Man asmeniškai studijos suteikė galimybę veikti, domėtis, taikyti naujus metodus. Išugdė tyrėjo savybes, nukreipė ieškoti naujų vadovavimo formų. O svarbiausia, įgalino pasitikėti kiekvienu darbuotoju bei patikėti, kad mokymasis visą gyvenimą padeda augti ir kaip specialistui, ir kaip asmenybei“.

Jonas 

Jolita Petkevičienė, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui: „Jau keleri metai esu susidomėjusi lyderystės skleidžiamomis idėjomis, todėl ypatingai džiaugiuosi projekto „Lyderių laikas“ sėkme Lietuvoje ir jo suteikta galimybe man prisijungti prie Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programos ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Mokykloje jau dirbu 14 metų, seminaruose, kursuose, stažuotėse esu įgijusi nemažai psichologinių bei personalo vadybos žinių, kurias sėkmingai taikau praktinėje veikloje, tačiau šios lyderystės studijos man suteikė puikias galimybes tobulėti ir augti ne tik kaip direktoriaus pavaduotojai ugdymui, bet ir kaip žmogui, kuris prisideda prie švietimo sistemos tobulinimo bei jos kūrimo tvarios lyderystės dvasia.

Profesionalių lektorių perduotos žinios, skirtos įdomios ir kūrybiškos praktinės užduotys bei asmeninis darbas, rašant baigiamąjį magistro darbą apie transformacinės lyderystės įtaką pokyčių valdymui, man padėjo atsakyti į gana svarbius klausimus, susijusius su sėkmingu vadovavimu švietimo įstaigai, kokybės valdymo problemomis, strateginiu organizacijos planavimu, lyderystės sklaida ir dalijimusi ja. Manau, kad sėkmingai patobulintos į mokymąsi orientuoto proceso valdymo, profesinio tobulėjimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos ateityje man padės ne tik tobulinti savos mokyklos veiklą, stiprinti kuriančią ir tobulėjančią mokyklos bendruomenę, bet ir skleisti lyderystės idėją švietimo pasaulyje.

jolita 

Įveikusi paskutinįjį studijų etapą ir sėkmingai apgynusi savo magistro darbą jaučiuosi pakylėta – kiekviena paskaitų, egzaminų ir magistrinio darbo minutė tikrai nepraėjo veltui. Ko gero, neužtektų rankos pirštų suskaičiuoti tiems dalykams, kuriuos sėkmingai jau pritaikiau grįžusi į savo mokyklą. O patirtis, įgyta bendraujant ir bendradarbiaujant su gausia studentų – lyderių komanda man yra neįkainojama. Tikrai žinau, kad norėčiau tai pakartoti. Ačiū Jums – „Lyderių laiko“ komandai, ISM ir visam gausiam švietimo lyderių būriui“.

Primename, kad „Švietimo lyderystės“ magistrantūros studijas LR Švietimo ir mokslo ministerija pripažino unikaliomis, todėl 10 studijų krepšelių yra finansuojama LR biudžeto lėšomis, 60 studijų krepšelių – ES Socialinio fondo ir LR biudžeto lėšomis, 3 studijų krepšelius finansuoja pats ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Daugiau apie formaliąsias „Švietimo lyderystės“ studijas sužinosite čia.

Interviu su „Švietimo lyderystės“ programos studentais ir dėstytojais – čia.

Projekto „Lyderių laikas 2“ inf.

www.lyderiulaikas.smm.lt