Tinklalapio logotipas
Grįžti

Skelbiame ilgalaikių pedagogų stažuočių galimybių studijos rezultatus
event 2015-06-03 domain Ugdymo plėtotės centras

Skelbiame ilgalaikių pedagogų stažuočių galimybių studijos rezultatus

Ugdymo plėtotės centro užsakymu buvo parengta ilgalaikių pedagogų stažuočių galimybių studija. Studijos tikslas – įvertinant ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo ir vykdymo patirtį, suformuluoti siūlymus naujoms stažuočių formoms, pateikti rekomendacijas stažuočių organizavimo ir finansavimo modeliui.

Galimybių studijos rengėjai išanalizavo Lietuvos, Jungtinės Karalystės bei Jungtinių Amerikos Valstijų stažuočių organizavimo ir finansavimo patirtį ir, remdamiesi analizės rezultatais, pasiūlė naujas pedagogų kvalifikacijos formas: pedagogų delegavimą (angl. secondment), vadybinę stažuotę ir pradedančiojo pedagogo stažuotę. Studijoje siūloma praplėsti Lietuvoje jau įgyvendinamas stažuočių formas stažuotojų mainais bei pažintinėmis stažuotėmis Lietuvos ar užsienio įstaigose ar įmonėse.

Šių stažuočių įgyvendinimui siūloma derinti nuoseklų stažuočių organizavimo būdą ir stažuotės su pertraukomis įgyvendinimo būdą. Be įprastinio valstybinio stažuočių finansavimo ar finansavimo iš ES struktūrinių lėšų, studijos autoriai siūlo alternatyvių finansavimo būdų. Šie būdai apima finansavimą iš siunčiančiųjų įstaigų (mokinių krepšeliai), privačių rėmėjų lėšų, o administracijos darbuotojų mainų atveju – apsikeitimas galėtų būti nemokamas.

Atsižvelgdami į siūlomas naujas stažuočių formas, studijos autoriai rekomenduoja atnaujinti Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus bei papildyti Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos stažuočių formų aprašymą naujomis formomis, stažuočių sistemos dalyvių funkcijomis bei atsisakyti netikslaus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tipų skirstymo.

Ilgalaikių pedagogų stažuočių galimybių studija 2015-06-02

Atskiras priedas prie ilgalaikių pedagogų stažuočių galimybių studijos 2015-06-02

Rūta Mazgelytė
Atsakinga už stebėseną
projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)"