Tinklalapio logotipas
Grįžti

Skelbiami matematikos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimai
event 2015-06-03 domain Nacionalinis egzaminų centras

Skelbiami matematikos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimai

Birželio 5 dieną vyks matematikos valstybinis brandos egzaminas. Jį pasirinko laikyti 15 290 kandidatų. Egzaminas bus vykdomas šimtas penkiasdešimt trijuose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. 

Egzamino užduotis parengta pagal 2011 metų liepos 1 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-1197 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1271 redakcija) patvirtintą egzamino programą. Prie jos yra pateikti egzamino minimalius reikalavimus iliustruojančių užduočių pavyzdžiai

Atliekant egzamino užduotį, kurią sudarys trys dalys, bus galima surinkti 60 taškų. Programoje nurodoma, kad pirmą užduoties dalį sudarys 10 uždavinių su pasirenkamaisiais atsakymais (už kiekvieną skiriama po vieną tašką). Antrą dalį sudarys trumpojo atsakymo (nestruktūruoti arba struktūruoti) uždaviniai. Jų gali būti nuo 4 iki 10. Už antros dalies uždavinius skiriama 12 taškų. Trečioje užduoties dalyje gali būti nuo 6 iki 8 uždavinių. Atvirojo atsakymo (struktūruoti arba nestruktūruoti) uždaviniai vertinami ne mažiau kaip 2 taškais. Iš viso ši užduoties dalis vertinama 38 taškais. 

Taip pat siūlome susipažinti su egzamino vykdymo reikalavimais. Juos egzamino vykdymo dieną, prasidedant egzaminui, kandidatams primins ir egzamino vykdytojai. Atkreipiame dėmesį, kad matematikos valstybiniame brandos egzamine galima naudotis skaičiuotuvu be tekstinės atminties, t. y. skaičiuotuvu, kurio klaviatūra neturi viso lotyniškojo raidyno ir skaičiuotuvo ekrane gali būti matomos viena arba dvi eilutės, iš kurių viena skirta veiksmui užrašyti, kita – atsakymui pateikti. Egzamino vykdymo reikalavimuose pateikti skaičiuotuvų, dėl kurių naudojimosi per egzaminą Nacionalinis egzaminų centras gavo užklausų ir kurie iš užklaustųjų yra tinkami naudotis egzamine, pavadinimai.