Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pasibaigė bendradarbiaujančių mokyklų 3 mėnesių trukmės stažuotės
event 2015-06-08 domain Ugdymo plėtotės centras

Pasibaigė bendradarbiaujančių mokyklų 3 mėnesių trukmės stažuotės
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (III etapas) baigė įgyvendinti 3 mėnesių trukmės bendradarbiaujančių mokyklų stažuotes lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Nuo projekto pradžios 100 mokytojų iš tautinių mažumų mokyklų ir mokyklų, kuriose ugdymo programos įgyvendinamos lietuvių kalba, keitėsi patirtimi, kaip sudominti mokinius lietuvių kalba ar ugdyti vaikus, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių, mezgė bendradarbiavimo ryšius.</p> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Irena Vėbrienė dalijasi savo patirtimi: „Tris mėnesius dalyvavau ilgalaikėje pedagogų stažuotėje Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje. Tai buvo puiki galimybė iš arčiau pasižiūrėti, kaip dirba pedagogai kitoje ugdymo įstaigoje, pasisemti naujų idėjų, pagaliau pasitikrinti save, kaip mokytoją. Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje daug dėmesio skiriama dėstomų dalykų integracijai. Lietuvių kalba ir literatūra integruojama su istorija, geografija, technologijomis. Tokių pamokų nauda mokiniams akivaizdi – per pamoką jie mokosi sisteminti dviejų skirtingų dalykų žinias, be to, skatinamas ir pedagogų bendradarbiavimas. Šie trys mėnesiai, praleisti Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje, man buvo išties naudingi. Šioje gimnazijoje patobulinau savo profesines kompetencijas (juk ryžausi sukurti tinklalapį, sukūriau pamokų su išmaniąja lenta), turėjau puikią galimybę ne tik stebėti ugdymo procesą, bet ir pasidalyti savo metodine patirtimi“.</p> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Ugdymo plėtotės centro užsakymu atliktas stažuočių organizavimo efektyvumo, naudingumo tyrimo ir poveikio vertinimas (2015 metais) parodė, jog 3 mėnesių stažuotės prisidėjo prie teigiamo stažuočių kaip bendradarbiavimo tarp mokyklų formos vertinimo. Dalyvavimą stažuotėse teigiamai įvertino siunčiančiosios institucijos, priimančiosios institucijos ir patys stažuotojai: stažuotės sudarė galimybę ne tik užmegzti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, bet ir skatino tarpkultūrinį pažinimą, stereotipų griovimą bei išankstinių nuostatų kaitą. Sugrįžę į mokyklas ir sulaukę mokyklos administracijos palaikymo, dalis stažuotojų pasidalijo patirtimi su kolegomis ir jau įdiegė naujovių praktinėje veikloje.</p> <div class="author ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Rūta Mazgelytė <br>Atsakinga už stebėseną<br>projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)"<br> </div> </div>