Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vyks veiklų, skirtų Etnografinių regionų metams paminėti, aptarimas
event 2015-06-09 domain Ugdymo plėtotės centras

Vyks veiklų, skirtų Etnografinių regionų metams paminėti, aptarimas

Informuojame, kad 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja veiklų, skirtų 2015-aisiais minimiems Etnografinių regionų metams, aptarimą. Renginys organizuojamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės Etnografinių regionų metų veiksmų planą, patvirtintą 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 745. Švietimo, mokslo ir kultūros įstaigų bendruomenėms susitelkus 2015 m. vasario ir kovo mėn. organizuotos konferencijos „Etnografinių regionų identiteto pagrindai kaip ugdymo turinys nacionalinei vienybei puoselėti“. Kartu su etninės kultūros ugdytojų bendruomene aptarta etnografinių regionų kultūros paveldo svarba europiniame kontekste, galimybės regione ugdyti tautinį identitetą, gilinti ugdymo turinį. Konferencijose ir 2015 m. balandžio 28 d. transliacijoje internetu pristatyta Etninės kultūros savaitės mokykloje koncepcija, kurioje vadovaujamasi Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos nuostatomis, parengtomis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

Kviečiame ugdymo įstaigų vadovus, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistus, atsakingus už etninės kultūros ugdymą, švietimo centrų metodininkus, atsakingus už etninę kultūrą ir metodinę veiklą, etninės kultūros mokslininkus, tyrėjus ir puoselėtojus, etninės kultūros specialistų rengėjus dalyvauti įgyvendintų ir planuojamų veiklų, skirtų 2015-aisiais minimiems Etnografinių regionų metams, aptarime.

Prašytume sudaryti galimybę Jūsų darbuotojams dalyvauti minėtame renginyje.

Renginys vyks Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje (A. Volano g. 2, Vilnius). Renginio pradžia 10.00 val. Prašytume dalyvių registruotis Ugdymo plėtotės centro švietimo bendruomenei sukurtoje informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ arba  el. p. ale.vilutiene@upc.smm.lt. Aptarimo dalyviams bus išduodamos pažymos, patvirtinančios dalyvavimą renginyje.

Kvietimas 

Daiva Briedienė, Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė,

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė