Tinklalapio logotipas
Grįžti

Paskelbta tyrimo ataskaita
event 2015-06-09 domain Ugdymo plėtotės centras

Paskelbta tyrimo ataskaita

UPC interneto svetainėje skelbiama tyrimo „Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų įtaka praktinei bendrojo ugdymo mokyklos mokytojo veiklai“ ataskaita. Šį tyrimą atliko UPC Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkas dr. Albinas Kalvaitis.

Siekiant kuo tiksliau išsiaiškinti Lietuvos mokytojų nuomonę, buvo nutarta apklausti trijų ugdymo sričių (socialinio ir dorinio ugdymo, tiksliųjų mokslų ir gamtamokslinio ugdymo bei kalbinio ugdymo) mokomųjų dalykų atstovus. Pasirinkta apklausti bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinėse pareigose dirbančius ir bent vieną pamoką per savaitę turinčius geografijos, fizikos ir rusų (užsienio) kalbos mokytojus. Iš viso buvo apklausti 683 mokytojai iš 218-os šešiolikoje šalies savivaldybių veikiančių bendrojo ugdymo mokyklų.

Tyrimo metu siekta nustatyti, kaip šalies bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinamos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijoje numatytos nacionalinės pedagogų kvalifikacijos sistemos tobulinimo gairės; išsiaiškinti, kokius kvalifikacijos tobulinimo renginius dažniausiai renkasi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai; apibūdinti, kokie kvalifikacijos tobulinimo renginiai priimtiniausi šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams bei nustatyti, ar susijusi mokytojų metodinė ir kvalifikacijos tobulinimo veikla; jei taip, kaip yra susijusi. Ataskaitoje pateikiami pagrindiniai tyrimo rezultatai ir išvados bei rekomendacijos.

dr. Albinas Kalvaitis,

Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkas