Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vasaros kursai bendrojo ugdymo mokytojams
event 2015-06-11 domain Ugdymo plėtotės centras

Vasaros kursai bendrojo ugdymo mokytojams

Vasaros kursai bendrojo ugdymo mokytojams

Ugdymo plėtotės centras organizuoja Vasaros kursus Vilniuje birželio 29–liepos 3 dienomis. Kursai finansuojami iš projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, VP1–2.2-ŠMM-02-V-01-009, lėšų.

Pedagogai tobulins savo kvalifikaciją šiose grupėse:

 1. Pradinio ugdymo mokytojai – „Rašymo procesas nuo darželio iki pagrindinės mokyklos“. Daugiausia dėmesio bus skiriama mokinių gebėjimams atrasti ir išreikšti savo idėjas, formuoti nuomonę apie tas idėjas, kurti rašinį.
  Programa ir registracija
 2. Kalbų mokytojai – „Mokinių įtraukimas į ugdymo procesą per aktyvią veiklą mokant kalbų“. Seminare bus kalbama apie komandinio mokymo svarbą bei supažindinama su kai kuriais tinklalapiais.
  Programa ir registracija
 3. Pavaduotojai ugdymui – „Mokyklos kultūros atnaujinimas: kaip ją aprašyti, įvertinti ir pakeisti“. Dalyviai sužinos, kaip parengti organizacijos kultūros tobulinimo veiksmų planą, padedantį numatyti siekiamus pokyčius ir jų įgyvendinimo veiklas.
  Programa ir registracija
 4. Įvairių disciplinų mokytojų komandos – „Mokinių pasiekimų gerinimas: STEAM iššūkiai Lietuvos mokyklai“. Pagrindinis tikslas – rasti bendrus sprendimus, kaip pagerinti mokinių mokymo(si) pasiekimus, įgyvendinant STEAM, numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus ir bendradarbiavimo galimybę.
 5. Socialinio ugdymo mokytojai (istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos) aptars pilietiškumo ugdymo situaciją mokyklose, ieškos sprendimų, kaip pasiekti jo kokybės ir integruoti nacionalinio saugumo aktualijas į ugdymą per pamokas ir popamokinę veiklą.
  Programa ir registracija

Pradinio ugdymo, kalbų mokytojų ir pavaduotojų ugdymui grupėse paskaitas skaitys lektoriai iš JAV, atstovaujantys A.P.P.L.E. bendrijai. Vasaros kursų dalyviai gaus pažymėjimą, dalyvių nakvynės ir maitinimo išlaidos apmokamos iš projekto lėšų. Pirmenybė yra teikiama rajonų, tautinių mažumų mokyklų mokytojams.

Ugdymo plėtotės centro informacija