Tinklalapio logotipas
Grįžti

Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė: nuo rudens Švėkšnos centras bus kitoks
event 2015-06-12 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė: nuo rudens Švėkšnos centras bus kitoks
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span id="ms-rterangepaste-start"></span> <span style="font-size:8pt;background-color:window">N</span><span style="font-size:8pt;background-color:window">uo rudens Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centre turėtų būti dvigubai mažiau vaikų nei iki šiol, o pedagogams talkins specialistai. Apie tai šiandien švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė kalbėjo lankydamasi Švėkšnoje. Vizito metu ministrė susitiko su centro bendruomene, domėjosi jos problemomis ir lūkesčiais, aptarė centro pertvarkos eigą.</span></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window">„Centro pavadinimas pakeistas į labai gražų ir simbolinį „Diemedžio“ pavadinimą. Visi turime pasiekti, kad keistųsi ne tik pavadinimas, – pabrėžė ministrė. – Neužtenka atlikti pastato remontą. Pirmiausia turi keistis požiūris į vaiką, ugdymo filosofija, vertybės. Kiekvienas čia dirbantis žmogus turi gyventi šia – vaiko gerovės – filosofija. Būti taip, kaip buvo, negali. Čia atvyksta gyvenimo, suaugusių žmonių nuskriausti vaikai. Dirbti su jais nelengva. Todėl  perėmę savo globon šį centrą teiksime įvairiopą pagalbą“.</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window">Pasak ministrės, būtina sudaryti kuo geresnes sąlygas vaikams ugdyti: sutvarkyti gyvenamąsias patalpas – kiek įmanoma artinti prie namų, šeimos aplinkos, investuoti į ugdymo aplinką ir kokybę, sudaryti sąlygas ikiprofesiniam rengimui. Kuo didesnis dėmesys bus skiriamas kiekvienam vaikui, tuo greičiau jie galės sugrįžti į įprastą aplinką. Svarbu, kad ir sugrįžę namo jie gautų reikiamą pagalbą, su jais dirbtų parengti specialistai.</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window"><span id="ms-rterangecursor-start" style="display:none"></span><span id="ms-rterangecursor-end" style="display:none"></span>Mokslo metų pradžioje centre numatoma pradėti įgyvendinti daug naudos mokykloms davusį „Kūrybinių partnerysčių“ projektą. Jo metu garsūs menininkai, savo srityje daug pasiekę įvairių sričių profesionalai tiesiogiai dirba su vaikais, dalijasi savo sugebėjimais, gyvenimo patirtimi.</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window">Pagalba bus teikiama ir pedagogams. Bus tariamasi su profesionalais, kurie netradiciniais metodais sprendžia institucijų krizes.</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window">Specialiojo ugdymo centras, skirtas elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams ugdyti, balandį buvo perduotas Švietimo ir mokslo ministerijai. Buvęs Švėkšnos specialiojo ugdymo centras dabar pavadintas „Diemedžio“ ugdymo centru, patvirtinti nauji centro nuostatai, paskirta laikinoji vadovė.</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window">Nuspręsta, kad centre bus ugdoma ne daugiau kaip 30 vaikų. Šiuo metu yra 55 vaikai.</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window">Šiuo metu centre vyksta čia ugdomų vaikų sveikatos būklės vertinimas siekiant patikslinti diagnozes, kad į centrą nepakliūtų tie, kurie pagal sveikatos būklę neturėtų patekti.</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window">Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, gavęs psichiatrų pakartotinio vertinimo išvadas, patikslins vaikų specialiuosius ugdymo poreikius ir pateiks centrui rekomendacijas dėl ugdymo ir pagalbos teikimo.</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window">Be to, tarpinstitucinė darbo grupė, kurią sudaro švietimo ir mokslo, vidaus reikalų, teisingumo, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos viceministrai, vaiko teisių apsaugos kontrolierė, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Kalėjimų departamento atstovai, rengia Strateginį vaikų socializacijos ir specialaus ugdymo centrų pertvarkos planą.</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window">Švietimo ir mokslo ministerijos</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window">Komunikacijos skyrius</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window">Tel. (8 5) 219 1253</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span style="font-size:8pt;background-color:window">El. paštas info@smm.lt</span><br></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> <span id="ms-rterangepaste-end"></span></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div>