Tinklalapio logotipas
Grįžti

Ką reikėtų tobulinti lietuviškuose ir lenkiškuose vadovėliuose?
event 2015-06-16 domain Ugdymo plėtotės centras

Ką reikėtų tobulinti lietuviškuose ir lenkiškuose vadovėliuose?
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">2015 m. gegužės 12 – 15 dienomis Ležne (Lenkijoje) įvyko kasmetinis Lenkijos – Lietuvos dvišalės ekspertų komisijos istorijos ir geografijos mokymo problemoms nagrinėti susitikimas. Jo metu ekspertai pristatė naujausių istorijos ir geografijos vadovėlių recenzijas ir diskutavo, kaip istorijos vadovėliuose autoriai atskleidžia Baltijos jūros regiono klausimus Lenkijos ir Lietuvos koncepcijose bei politikoje. Ekspertų komisijos pirmininkas iš Lenkijos pusės prof. hab. dr. A. Suchoński‘s perskaitė pranešimą „Baltijos jūros regionas užsienio šalių istorijos vadovėliuose“. Jis pažymėjo, kad istorijos vadovėliuose trūksta informacijos ir jų turinys mažai padeda mokiniams suvokti vieningos Europos istorines ištakas. Pranešėjo nuomone, Baltijos jūros klausimai turi vyrauti šalių, kurios yra tiesiogiai susijusios su šiuo regionu, vadovėliuose. Komisijos pirmininko iš Lietuvos pusės dr. R. Miknio pranešime „Baltijos jūra Lenkijos ir Lietuvos koncepcijose: Baltijos valstybių solidarumo idėja 1918 – 1939 m.“ buvo pabrėžiama, kad tuo metu idėją kurti sąjungą, kuri gyvuotų tarp Vokietijos ir Rusijos, buvo iškėlę Baltijos šalių politikai. Mykolas Romeris šią idėją traktavo kaip siekį vienyti Europą, sukurti Baltijos sąjungą ar Baltijos federaciją, kuri galėtų padėti ginantis nuo Vokietijos ekspansijos, išsaugoti Lietuvai Klaipėdą. Dr. Lino Jašinausko ir Tadeusz Baryła pranešimuose buvo aptariama, kaip lietuviškuose ir lenkiškuose istorijos vadovėliuose yra atskleidžiama Baltijos jūros regiono istorija, nagrinėjami klausimai, susiję su šio regiono valstybių tarpusavio ryšiais, bendra politika ir jos rezultatais. Pastebėta, kad vadovėliuose labai mažai atskleidžiama, kokia vieta buvo skiriama Baltijos jūros temai Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo koncepcijose, mažai nagrinėjamos iškeltos Baltijos šalių solidarumo idėjos bei bendra šio regiono šalių politika, kas yra labai svarbu plėtojant mokinių suvokimą apie vieningos Europos kūrimąsi. </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Komisijoje buvo diskutuojama apie tai, kad vadovėliuose mažai skiriama dėmesio švietimo ir mokslo raidai, socialinio gyvenimo kaitai, susijusiai su darbo organizavimo pokyčiais, moterų rinkimų teisėmis, pasaulio suvokimo pokyčiais. Keliami klausimai apie tai, koks turėtų būti istorijos mokymo turinys, kad mokiniai galėtų ugdytis savo tapatumą, suvokti savo valstybės ir vieningos Europos istorinį kelią.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Komisijos narių susitikime su Lenkijos istorijos mokytojais buvo kalbama apie regionų istorijos mokymą, atskirų istorijos įvykių pateikimą, interpretavimą lietuviškuose bei lenkiškuose vadovėliuose, mokinių istorijos pasiekimų vertinimą.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Posėdyje buvo aptartos lenkiškų ir lietuviškų geografijos vadovėlių recenzijos. Įvertintas 1 lietuvių autorių parengtas geografijos atlasas 9–10 klasių mokiniams. Perskaitytos ir aptartos lenkiškų bei lietuviškų istorijos vadovėlių recenzijos. Jose nagrinėta, kaip vadovėliuose pristatoma Lenkijos ir Lietuvos istorija bei geografija ir išsakyti siūlymai dėl vadovėlių tobulinimo. Suformuluota kito susitikimo tema – „Lenkija, Lietuva, Europa ir Antrojo pasaulinio karo padariniai“, kurios nagrinėjimas turėtų padėti tęsti veiklą, siekiant vadovėliuose mažinti lenkų–lietuvių kontroversijas ir plėtoti visuminį požiūrį į Europos ir pasaulio raidą. </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Kitas komisijos susitikimas numatytas 2016 m. gegužės mėnesį Lietuvoje (Telšiuose / Plungėje). </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Su šios komisijos veiklos medžiaga galima susipažinti Ugdymo plėtotės centro <a href="http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/vadoveliai/komisija/">internetinėje svetainėje.</a> </p> <div class="author ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P">dr. Linas Jašinauskas, </p> <p class="ms-rteElement-P">Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkas</p> </div> </div>