Tinklalapio logotipas
Grįžti

Prasidėjo vasaros kursai
event 2015-06-29 domain Ugdymo plėtotės centras

Prasidėjo vasaros kursai

Birželio 29 d. – liepos 3 d. Vilniuje vyksta vasaros kursai mokytojams. Tai paskutiniai kursai, organizuojami su A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų talkos Lietuvos švietimui programa) bendrija, su kuria bendradarbiavimas vyko 25 metus. Vasaros kursų atidaryme susirinkusius mokytojus sveikino Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Svetlana Kauzonienė, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.

A.P.P.L.E. bendrija įsteigta 1990 metais JAV lietuvių Vaivos Vėbraitės-Gust ir Jūratės Krokytės-Stirbienės iniciatyva. Ši profesinė mokytojų bendrija telkė savanorius pedagogus iš JAV ir Kanados. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos bei A.P.P.L.E. bendrijos projektas prasidėjo 1991 m. vasarą. Iki 2006 m., kai buvo įkurtas Lietuvos mokytojų fondas, programos veikla buvo finansuojama iš JAV surinktų labdaros lėšų.

Kursuose ir praktiniuose seminaruose tobulinosi ne tik mokytojai, bet ir mokyklų administratoriai, bibliotekininkai, socialiniai darbuotojai. Kai kurie dalyviai kursuose tobulino kvalifikaciją ne vieną, o keletą kartų.

A.P.P.L.E. kursai buvo surengti ne tik didmiesčiuose, bet ir Giruliuose, Marijampolėje, Mažeikiuose, Molėtuose, Trakuose, Šalčininkuose, Šilutėje, Utenoje, Birštone, Skaudvilėje ir kitur. A.P.P.L.E. bendrijos veikla neapsiribojo vasaros kursais – buvo telkiamos lėšos įvairiems projektams ir sumanymams realizuoti, buvo įgyvendinta daugiau nei 100 mokytojų projektų. Pagrindiniai A.P.P.L.E. tikslai – su kolegomis iš Lietuvos pasidalyti Amerikos švietimo filosofija, profesinėmis žiniomis, ugdymo metodais ir įgūdžiais, užmegzti ilgalaikius ryšius tarp Amerikos ir Lietuvos švietimo įstaigų, organizacijų, skatinti Lietuvos mokytojų profesinį tobulėjimą, pasitikėjimą savo jėgomis ir kt. Šiemet vykstančiuose vasaros kursų penkiose grupėse dalyvauja daugiau nei 125 pedagogai iš visos Lietuvos:

1. Pradinio ugdymo mokytojai – „Rašymo procesas nuo darželio iki pagrindinės mokyklos“. Paskaitas skaito lektoriai iš JAV, atstovaujantys A.P.P.L.E. bendriją.

2. Kalbų mokytojai – „Mokinių įtraukimas į ugdymo procesą per aktyvią veiklą mokant kalbų“. Paskaitas skaito lektoriai iš JAV, atstovaujantys A.P.P.L.E. bendriją.

3. Pavaduotojai ugdymui – „Mokyklos kultūros atnaujinimas: kaip ją aprašyti, įvertinti ir pakeisti“. Paskaitas skaito lektoriai iš JAV, atstovaujantys A.P.P.L.E. bendriją.

4. Įvairių disciplinų mokytojų komandos – „Mokinių pasiekimų gerinimas: STEAM iššūkiai Lietuvos mokyklai“.

5. Socialinio ugdymo mokytojai (istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos) aptars pilietiškumo ugdymo situaciją mokyklose, ieškos sprendimų, kaip pasiekti jo kokybės ir integruoti nacionalinio saugumo aktualijas į ugdymą per pamokas ir popamokinę veiklą.

Kursai finansuojami iš projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ lėšų.

Ugdymo plėtotės centro informacija