Tinklalapio logotipas
Grįžti

Švietimo ir mokslo ministrė panaikino dviejų sporto įstaigų direktorių konkursų rezultatus
event 2015-06-30 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo ir mokslo ministrė panaikino dviejų sporto įstaigų direktorių konkursų rezultatus

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pirmadienį panaikino Vilniaus krepšinio mokyklos ir Vilniaus miesto sporto centro direktorių konkursų rezultatus. Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta komisija nustatė konkursų organizavimo tvarkos pažeidimus, kurie galėjo turėti įtakos konkurso rezultatams.

„Netoleruosime jokių konkursų organizavimo tvarkos pažeidimų - nei sudarant komisiją, nei teikiant dokumentus ar vertinant pretendentus. Neturi kilti jokių abejonių dėl konkursų vykdymo skaidrumo, o jeigu jie kyla, situacija turi būti išnagrinėta. Nustačius pažeidimus, konkursai turi būti organizuojami iš naujo. Tokią griežtą kontrolę taikysime visose savivaldybėse“, - pabrėžė A. Pitrėnienė.

Švietimo ir mokslo ministerija nustatė, kad pretendentų į Vilniaus krepšinio mokyklos direktoriaus pareigas konkurso komisija sudaryta pažeidžiant Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 18, 19.2, 24 ir 25 punktus. Kitos ministerijai pateiktame skunde nurodytos aplinkybės, susijusių su pretendentų vertinimu, nebuvo nagrinėjamos.

Organizuojant konkursą į Vilniaus miesto sporto centro direktoriaus pareigas, buvo pažeisti Aprašo 16, 24, 25 punktai ir 19.2 papunktis. Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta komisija nustatė, kad pažeidimai formuojant komisiją yra esminiai ir galėjo turėti įtakos konkurso rezultatui.

Todėl švietimo ir mokslo ministrė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 42.3 papunkčiu ir atsižvelgdama į komisijos išvadas, įsakymu Nr. V-685 panaikino Vilniaus krepšinio mokyklos direktoriaus konkurso rezultatus bei įsakymu Nr. V-686 panaikino Vilniaus miesto sporto centro direktoriaus konkurso rezultatus.

Švietimo ir mokslo ministrės įsakymai dėl abiejų konkursų į direktoriaus pareigas rezultatų panaikinimo gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šių įsakymų įteikimo dienos. 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt