Tinklalapio logotipas
Grįžti

Ieškoma būdų, kaip gerinti mokinių finansinį raštingumą
event 2015-07-10 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Ieškoma būdų, kaip gerinti mokinių finansinį raštingumą

Švietimo ir mokslo ministerija planuoja parengti integruotą priemonių ir veiksmų planą, apimsiantį svarbiausių finansinio raštingumo žinių, gebėjimų, įgūdžių ugdymą nuo mažų dienų. Priemonių planas nuosekliai ir sistemiškai apims tiek formalųjį, tiek neformalųjį ugdymą, taip pat pedagogų rengimą, kvalifikacijos kėlimą, glaudžiai  siesis su verslumo, inovatyvumo,  kūrybiškumo ugdymu. Apie tai kalbėjo Švietimo ir mokslo ministerijoje į pirmąjį posėdį susirinkę Finansinio raštingumo gerinimo darbo grupės nariai.

Pasak darbo grupės pirmininkės, švietimo ir mokslo viceministrės Genoveitos Krasauskienės,  švietėjiškos finansinio raštingumo programos labai svarbios, būtina numatyti žingsnius, veiklas, kaip  jaunus žmones mokyti tvarkyti savo biudžetą, ką jie turi žinoti imant paskolą ir pan.

Susitikimo metu kalbėta apie glaudesnį bendradarbiavimą su Lietuvos banku, kitomis atsakingomis institucijomis, siekiant užtikrinti kokybišką finansinio raštingumo augimą.

Šiuo metu pradinėse klasėse ir pagrindinės mokyklos pirmojoje pakopoje asmeninių finansų tvarkymo klausimai integruoti į kitus mokomuosius dalykus:  į matematikos, technologijų kursus. „Ekonomikos ir verslumo“ kursas 9-10 kl. – privalomas, o 11-12 kl. pasirenkamasis.

Taip pat Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos bankas yra pasirašę  bendradarbiavimo sutartį.  Mokyklos  dalyvauja kasmet organizuojamoje vaikų ir jaunimo finansinio raštingumo renginiuose.    

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

E.p.info@smm.lt

Tel. (8 5) 219 1253