Tinklalapio logotipas
Grįžti

2015 m. liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai
event 2015-07-23 domain Švietimo informacinių technologijų centras

2015 m. liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteFontFace-1">​<span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1052146&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1052147&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1050697&amp;p_tr2=2">Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų finansavimo 2015 metais konkurso nuostatų patvirtinimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1051672&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“.</span></span></p> <p class="ms-rteFontFace-1">Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: Bendrieji dokumentai, Mokyklos veikla, Bendrasis ugdymas.</p> <p class="ms-rteFontFace-1">Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą<span> <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx"><span>http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx</span></a></span></p> <div class="ms-rteFontFace-1"> </div> </div>